Sök

Psykologi inriktning idrott och motion (31-60)

30 hp

I denna kurs studeras hur människor tänker och hanterar information samt hur detta kan påverka våra prestationer och beteenden inom idrott, fysisk aktivitet och motion. I kursen får studenten tillämpa sina kunskaper inom idrotts- och motionspsykologi på olika fiktiva fall och i en tillämpad situation på fältet i form av att föreläsa för idrottare och motionärer om idrotts- och motionspsykologiska områden såsom motivation, självförtroende och stresshantering. Vidare studeras grunderna i vetenskaplig metod och som avslutning genomför, analyserar och dokumenterar studenten en vetenskaplig studie inom det idrotts- och motionspsykologiska området.

Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med inriktning mot idrott och motion eller med inriktning mot hälsa.

Högskolan i Halmstad är det enda lärosätet i landet där du kan läsa psykologi inriktning idrott och motion i både fristående kurser och program, från grundnivå hela vägen upp till forskarutbildning. Hos oss kan du alltså ta såväl dina första som senare steg i din akademiska meritering och personliga kunskapsutveckling. Med vår kvalificerade lärarstab som leds av internationellt och nationellt välrenommerade professorer och forskare, vår forskarutbildning i Hälsa och Livsstil och tillämpade utbildning till idrottspsykologisk rådgivare satsar vi på att säkra vår position som ett av Nordens ledande lärosäten inom idrott- och motionspsykologi. Välkommen till oss!

VT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

KP006

Behörighetskrav:

Psykologi inriktning idrott och motion (1-30), 30 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela