Sök

Social hållbarhet i Norden

7,5 hp

Det här är en kurs på avancerad nivå och som handlar om den sociala hållbarheten i ett nordiskt perspektiv. I kursen ingår studier av hur sociala investeringar uttrycks i olika sammanhang, som exempelvis i arbetslivet. Ett speciellt fokus på välfärdsinstitutioner ingår i kursen. Dessutom studeras nordiska organisationers förmåga att skapa förutsättningar för vad som ingår i social hållbarhet.

Kursen behandlar olika organisationers förmåga och förutsättningar för hållbar utveckling och hur de skapas genom innovativa processer och i synnerhet hur de relaterar till individers hälsa och livsstil och där aspekter på genus och mångfald spelar en given roll. Kursens undervisningsspråk är engelska.

HT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12156

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i ett samhälls-, beteende- eller hälsovetenskapligt ämne. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 45

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela