Sök

Socialrätt

30 hp

Vill du få grundläggande kunskap om juridik inom offentlig verksamhet? Den här kursen i socialrätt vid Högskolan i Halmstad passar dig som arbetar i offentlig sektor, till exempel som samhälls- eller beteendevetare.


Du lär dig hur rättssystemet är uppbyggt och hur du använder juridisk metod. Du studerar rättsregler och juridiska frågeställningar med särskild betydelse för socialt arbete, bland annat allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess.


Under kursens andra del fördjupar du dina kunskaper om hur sociallagar kan ge stöd åt exempelvis barn, unga, äldre och personer som har en funktionsnedsättning.


Du studerar tillämpning av lagstiftning inom utlänningsrätt, familjerätt, hyresrätt och skuldsanering. Du utvecklar din förmåga att tillämpa rättsregler vid ärendehandläggning och att problematisera tillämpningen utifrån rättsliga och etiska principer. Du tränar på att självständigt identifiera juridiska problem och att föreslå och formulera en skriftlig lösning.
Kursen ges som "campus/distans" vilket innebär att examinationerna, i form av två skriftliga salstentamina samt muntlig examination av praktikfall, sker på plats medan övrig undervisning är distansbaserad. Kursen består av två delar.

HT 2022 (Distans (Campus), Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10118

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

3

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela