Sök

Sociologi (61-90)

30 hp

På den här kursen lär du dig mer om sociologins vetenskapliga grund, hur sociologiska teorier och begrepp har uppkommit – och hur kan de användas.

Du fördjupar dina kunskaper om samtida sociologilitteratur och teorier om genus, klass, etnicitet och sexualitet. Du får större inblick i skillnader mellan olika perspektiv, teori- och metodtraditioner.

Den här kursen vid Högskolan i Halmstad avslutas med att du ihop med en annan kursdeltagare skriver en kandidatuppsats på 15 hp. Ni planerar, genomför och presenterar ett vetenskapligt arbete inom något av fälten social sammanhållning, livsvillkor eller makt. I kursen ingår att ni opponerar på ett arbete och att ett annat par opponerar på ert.

VT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22118

Behörighetskrav:

Sociologi (1-60) 60 hp eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 15%, högskoleprov: 15% och högskolepoäng: 70%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela