Sök

Statsvetenskap III

30 hp

Kursen består av två moment.

Moment 1: Teori och metod 15 hp
Momentet syftar till att initiera, utveckla, konkretisera och problematisera ett eget forskningsproblem och en forskningsdesign inför det kommande uppsatsarbetet. Momentet innehåller flera specifika förberedelser för uppsatsarbetet som hjälper studenten att reflektera över sitt behov av kunskap och hur studenten kan utveckla sin kompetens för att genomföra uppsatsarbetet. Förberedelserna struktureras kring studentens arbete med att formulera ett vetenskapligt problem, frågeställningar, beskrivning av tidigare forskning, teorival, metod- och materialval. En del av förberedelserna utgörs också av att på ett kritiskt sätt uppmärksamma vetenskapsteoretiska problem i modern samhällsvetenskaplig forskning.

Moment 2: Uppsats, 15 hp

Momentets innehåll domineras av genomförandet av en statsvetenskaplig uppsats, men inkluderar även en oppositionsuppgift och presentationer av det egna uppsatsarbetet inför övriga deltagare.

HT 2023 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11144

Behörighetskrav:

Statsvetenskap I och II alternativt Statsvetenskap 1-60 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 15%, högskoleprov: 15% och högskolepoäng: 70%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela