Sök

Studenthandledning

7,5 hp

Den här kursen vid Högskolan i Halmstad hjälper dig att utveckla din kompetens som professionell handledare inom verksamhetsförlagd utbildning. Du lär dig mer om hur du handleder vård- och omsorgsstuderande både på grundnivå och avancerad nivå, bland annat ur mångfaldsperspektiv.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om högskoleutbildning och vetenskapligt förhållningssätt. Du studerar pedagogiska och didaktiska perspektiv på lärande- och handledningsprocesser.

Du får verktyg för att analysera handledningssituationer och tillämpa evidensbaserad forskning vid studenthandledning. Du reflekterar över aspekter kring etik, mångfald och mänskliga rättigheter som kan uppstå i studenthandledningssituationer.

VT 2022 (Campus, Varberg, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

22111

Behörighetskrav:

Medellång vård/omsorgsutbildning eller motsvarande.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela