Sök

Svenska språket (1-30)

30 hp

Är du nyfiken på svenska språket? Vill du arbeta med produktion och bearbetning av texter på svenska? Det här kurspaketet vid Högskolan i Halmstad ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter inom grammatik, textuppbyggnad, retorik och professionellt skrivande. Teoretiska och praktiska moment varvas. Du kommer att analysera en rad digitala och multimodala texter i syfte att förbereda för egen produktion i slutet av terminen. Du kommer också att utveckla kunskaper om svenska språkets uppbyggnad, teorier om texter, samtal och klassisk retorik, språkvårdsfrågor samt språksituationen i Sverige – kunskaper som du behöver för att kunna producera effektiva texter för ett digitalt, mångspråkigt och jämlikt samhälle.

Kurspaketet Svenska språket (1-30) 30 hp består av följande kurser:

  • SV2020 Svenska språket i Sverige och världen 7,5 hp
  • SV2021 Svenska språkets struktur 7,5 hp
  • SV2024 Texter och samtal 7,5 hp
  • SV2023 Professionellt skrivande och retorik 7,5 hp

    Fastställda kursplaner finns på:
    https://www.hh.se/kursplaner

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11114

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21127

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21127

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela