Sök

Svenska språket (31-60)

30 hp

I det här kurspaketet fördjupar och breddar du dina kunskaper om svenska språket och dina praktiska färdigheter i att producera texter på svenska. Du kommer bland annat att utveckla kunskaper om svenska språkets förändring över tid liksom språkets roll som resurs för socialt relationsskapande, identitet och makt i såväl digitala som analoga sammanhang. Du kommer också att träna din språkliga kreativitet genom att skapa situationsanpassade kommersiella namn. Terminen avslutas med att du skriver en mindre uppsats där du utvecklar akademiskt språkbruk, vetenskapligt arbetssätt och inte minst förmågan till textbearbetning.

Kurspaketet Svenska språket (31-60) 30 hp består av följande kurser:

  • SV4011 Svenska språket genom tid och rum 7,5 hp
  • SV4012 Namn i språk och samhälle 7,5 hp
  • SV4013 Språklig variation och identitetskonstruktion 7,5 hp
  • SV4014 Språkvetenskapligt projekt 7,5 hp

    Fastställda kursplaner finns på:
    https://www.hh.se/kursplaner

VT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21111

Behörighetskrav:

Svenska språket (1-30) 30 hp.

Urvalsregler:

Platsgaranti

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2023 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21111

Behörighetskrav:

Svenska språket (1-30) 30 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela