Sök

Svenska språket (61-90)

30 hp

I det här kurspaketet ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om svenska språket med fokus på vetenskaplighet och självständigt arbete. Du lär dig mer om språkvetenskapliga frågeställningar, teorier och metoder samt utvecklar din förmåga att kritiskt värdera och samtala om språkforskning utifrån både vetenskapliga och samhälleliga perspektiv. Genom en valbar läskurs får du möjlighet att fördjupa dina ämneskunskaper lite extra inom ett visst område. Under hela andra halvan av terminen ägnar du dig åt ditt examensarbete, där du självständigt planerar och genomför en språkvetenskaplig undersökning samt presenterar och försvarar denna i en vetenskaplig uppsats och vid ett muntligt oppositionsseminarium.

Kurspaketet Svenska språket (61-90) 30 hp består av följande kurser:

  • SV6002 Språkvetenskapliga teorier och metoder 7,5 hp
  • SV6003 Fördjupningskurs i språksociologi 7,5 hp (valbar)
  • SV6004 Fördjupningskurs i textforskning 7,5 hp (valbar)
  • SV6006 Självständigt arbete i svenska språket 15 hp

    Fastställda kursplaner finns på:
    https://www.hh.se/kursplaner

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11127

Behörighetskrav:

52,5 hp från kurspaketen Svenska språket (1-30) och Svenska språket (31-60), inklusive Språkvetenskapligt projekt 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 15%, högskoleprov: 15% och högskolepoäng: 70%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela