Sök

Träningsfysiologi

7,5 hp

Vill du lära dig mer om människokroppens fysiologiska funktioner vid fysiskt arbete och träning? På den här kursen lär du dig hur fysiskt arbete och träning påverkar kroppens funktioner och olika system, som energi-, cirkulations- och endokrina system. Andra kursmoment tar upp kroppens reaktioner på faktorer som hög höjd, kallt och varmt klimat. Du jämför också hur fysisk aktivitet och träning påverkar kvinnor och män, unga och gamla, tränade och otränade.

Kursen ger dig möjlighet att på vetenskaplig grund utveckla din förmåga att problematisera och resonera kring bland annat hälsa, fysisk aktivitet och överträning. Intresset för träningsfysiologi ökar i dag både inom det medicinska området och inom träningssektorn.
Den här kursen vid Högskolan i Halmstad är på engelska.

HT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10104

Behörighetskrav:

Anatomi och fysiologi 15 hp, Funktionell anatomi 7,5 hp, Biokemi 7,5 hp, Cell- och mikrobiologi 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela