Sök

Träningsfysiologiska laboratoriemetoder

7,5 hp

I kursens Träningsfysiologiska laboratoriemetoder utvecklar du kunskaper om olika metoder som kan användas för att bestämma struktur och funktion på olika vävnader i kroppen vid fysisk prestation, hälsa och ohälsa samt tolka och dra slutsatser utifrån resultaten. Du får träna på att omsätta dina resultat till relevanta träningsråd utifrån fysiologiska principer och en hållbar livsstil.


Undervisningen omfattar laborationer, föreläsningar och seminarier. Undervisning bedrivs på engelska.

HT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10311

Behörighetskrav:

Anatomi och fysiologi 15 hp, Funktionell anatomi 7,5 hp, Biokemi 7,5 hp, Träningsfysiologi 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 44

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela