Sök

Utveckling av teknikbaserade digitala tjänster

7,5 hp

Under kursen ges en föreläsningsserie vars gemensamma utgångspunkt är teknikens närvaro i det smarta samhället. I föreläsningarna belyses även forskning knutet till detta tema. Studenten genomför på distans en laborationsserie som utforskar olika typer av sensorer samt hur programkod styr teknikrespons. Genom övningarna utvecklas förståelse för hur hårdvara kan användas i utveckling av teknikbaserade digitala tjänster.

Kursen exemplifierar design och syfte bakom många av de teknikbaserade tjänster vi upplever i vardagen och orienterar studenten om grunderna i digital tjänstedesign, kopplat till integration med hård- och mjukvara.

SOMMAR 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

33005

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 24

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela