Sök

Utvecklingsprocesser och additiv tillverkning

2,5 hp

Kursen innehåller information som möjliggör för studenten att förstå, delta i och leda utvecklingsprocesser för att dra nytta av möjligheterna med additiv tillverkning. I kursen ges en översikt över trender inom additiv tillverkning och hur utvecklingen av additiv tillverkning påverkar företags utvecklingsprocesser. Kursen ger vidare en överblick över egenskaper hos additiv tillverkning som påverkar företags utvecklingsprocesser.


Kursen innehåller tre moduler; två kunskapsblock och ett praktiskt utvecklingsprojekt:


1. Utvecklingstrender inom additiv tillverkning ur ett utvecklingsprocessperspektiv
2. Additiv tillverkning och dess påverkan på företags utvecklingsprocesser
3. Ett praktiskt utvecklingsprojekt som studenten genomför

Det pedagogiska grundformatet för de två kunskapsblocken utgörs av inlärningspass bestående av inläsningsmaterial, filmade föreläsningar och externa kunskapskällor. Dessa pass följs direkt upp av förståelse- och färdighetstest på genomgånget material. De två kunskapsblocken är upplagda för att ge studenten stöd i det konkreta utvecklingsprojekt som studenten individuellt genomför.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 10%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10604

Behörighetskrav:

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela