Sök

Bästa kandidatuppsatsen i informatik 2019

Jonathan Kunfu och Gustav Olsson läser Affärsystemprogrammet och har belönats med 5 000 kronor av Halmstad Stadsnät för sin kandidatsuppsats i informatik.

Tre män och en stor check. Alla ler mot kameran. Foto.

Max Lind från Halmstad Stadsnät (till vänster) delade ut stipendiet på 5000 kronor till Jonathan Kunfu och Gustav Olsson.

Jonathan Kunfu och Gustav Olsson tar i vår examen från Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Under festliga former fick de vid avslutningshögtiden den 7 juni motta ett stipendium på 5 000 kronor när deras uppsats ”Self-service BI – vägen till en lyckad Self-Service lösning” i konkurrens med 35 andra uppsatser valdes till årets bästa kandidatuppsats i informatik.

Genom en ambitiös och väl genomförd studie bidrar uppsatsen ”Self-Service BI – Vägen till en lyckad Self-Service lösning” med empiriskt kunskap och analytiskt grundade förslag på hur företag kan hantera utmaningar relaterade till Self-Service Business Intelligence.

(Ur motiveringen)

Motivering

Business Intelligence tillämpningar blir alltmer centrala för affärssystem då dessa hjälper företag att bli mer kreativa, innovativa och konkurrenskraftiga. I dag ställs det dock nya krav på dessa verktyg vilket bland annat har öppnat upp för Self-Service Business Intelligence (SSBI). SSBI syftar till att förenkla för användare att få underlag till analyser och rapporter utan att behöva involvera IT-avdelningen. Denna typ av implementationer utmanar dock befintliga system, arbetssätt och organisatoriska strukturer. För att företag fullt ut ska kunna dra nytta av SSBI krävs en god förståelse för hur de utmaningar organisationen ställs inför ska hanteras.

Genom en ambitiös och väl genomförd studie bidrar uppsatsen ”Self-Service BI – Vägen till en lyckad Self-Service lösning” med empiriskt kunskap och analytiskt grundade förslag på hur företag kan hantera utmaningar relaterade till SSBI. Därmed bidrar uppsatsen med ökad förståelse för SSBIs roll i organisationen och hur företag kan möjliggöra lyckade SSBI-implementationer.

uppdaterad

Kontakt

Dela