Sök

Ellen Brenanders och Nils Salonens vårdvagn lättar upp på jobbet

När Ellen Brenander och Nils Salonen skulle skriva sitt examensarbete på programmet Maskinteknik med inriktning teknisk design föll valet på att utveckla en produkt för omsorgsvården. Via samverkansprojektet Digga Halland kom de i kontakt med omsorgen inom Kungsbacka kommun och började diskutera förbättringsmöjligheter för personalens arbetsmiljö.

”Tunga saker som tvättkorgar och sopavfall bärs för det mesta för hand, och vi ville därför göra något som kunde underlätta hanteringen.”
Ellen Brenander

Genom diskussioner med undersköterskor och sjuksköterskor inom omsorgen i Kungsbacka kommun samt med projektledarna inom Digga Halland, föddes snart idén om att göra en multifunktionell vagn.

– Omsorgspersonalen berättade att tunga saker som tvättkorgar och sopavfall för det mesta bärs för hand, och vi ville därför göra något som kunde underlätta hanteringen. Dessutom fanns en önskan att skapa diskussion kring ergonomi i arbetet och att försöka förbättra arbetssätt genom rutiner och avlastning, berättar Ellen Brenander.

– Vi bestämde oss för att ta fram en vagn, först och främst för att underlätta hanteringen och frakten av tvättkorgar, men också för andra saker. Sen finns det ju även andra fördelar; bara en sån sak som att det kanske inte ser så kul ut att släpa runt på tvättkorgar – det blir en mer professionell hantering med hjälp av en vagn, säger Nils Salonen.

En kvinna går bredvid en prototyp av vårdvagnen.

Vårdvagnen, prototyp i skala 1:4. Foto: Ellen Brenander/Nils Salonen

Bättre arbetsförhållanden och mer diskussion

Idén med vagnen är både att använda den i verksamheten men också att ha den som utgångspunkt för diskussioner om ergonomi i arbetet. Genom vårdvagnen kan personal och chefer få se och uppleva hur man kan ändra till exempel hanteringen av tvättkorgar, och hur det kan bidra till förbättring av arbetsmiljön.

– Men det behöver inte betyda att just vårdvagnen är den bästa lösningen, det handlar ju också om rätt lyftteknik eller att våga ta upp den ergonomiska aspekten av arbetet, säger Ellen Brenander, som själv har jobbat som vårdbiträde i fem år och ville kombinera sin utbildning med den erfarenheten.

Utformningen av vagnen fick de till största del fundera ut själva:
– Eftersom vi inte hade någon liknande produkt att utgå från så var det här en bra chans att ta fram något eget, men det var också lite svårt för vi hade inga direkta riktlinjer. Grunden var förstås vårdpersonalens behov, men sen fick vi själva ställa krav, komma på bra funktioner och fundera över vad som vore roligt att ha med, berättar Nils Salonen.

Från början var planen att göra en fullskalig prototyp av vagnen för att testa på boendena, men mitt under examensarbetet slog Covid-19 till och arbetet fick läggas om en aning på grund av att besök i verksamheten inte längre var möjliga.

– Vi skulle ha gjort tester och studiebesök, vilket kanske hade fått oss att tänka om, men trots det fick vi ett bra resultat så vi är ändå nöjda. Vi kommunicerade med Kungsbacka kommun via Skype och det funkade bra, berättar Nils Salonen.


Examensarbetet knöt ihop säcken – fler innovationer väntar!

Att examensarbetet ledde till ett stipendium från Teknikföretagen blev en extra bekräftelse på att de lyckats väl. Det bästa med arbetet tycker de båda har varit processen från ax till limpa, och det har varit roligt att jobba tillsammans:

– Examensarbetet knöt ihop säcken och det har flutit på bra. Vi har jobbat självständigt och haft nytta av de kurser vi läst inom utbildningen. Dessutom har vi kompletterat varandra väldigt bra i de olika momenten, säger Nils.

– Det roligaste har varit själva processen, att gå ifrån idé till en verklig produkt och något som kan komma att tillämpas i framtiden, och att vi har skapat ett diskussionsunderlag för framtiden. Vi tänkte inte att det skulle bli så från början, utan det utvecklades till det längs vägen. Kul! säger Ellen Brenander.

De är nöjda med sina studier och ser nu fram emot att fortsätta på det inslagna spåret – Nils har siktet inställt på att arbeta med produktutveckling och Ellen ska troligen plugga vidare till en master inom området.

Glada och nöjda studenterna Nils Salonen och Ellen Brenander i finkläder och studentmössor.

Glada och nöjda studenterna Nils Salonen och Ellen Brenander på examensdagen. Foto: Ellen Brenander/Nils Salonen

Publicerad

kontakt

Dela