Sök

Jeeves-stipendiet 2019

Varje år delar affärssystemsleverantören Jeeves ut ett stipendie på 10 000 kronor till den bästa kandidatuppsatsen vid Affärssystemprogrammet. I år går stipendiet till avgångsstudenterna Tim Hallerhed och Jonny Ha med sin uppsats ”SaaS-baserade affärssystem – hur tar små och medelstora organisationer ställning trots kända risker?”.

Två finklädda personer håller i var sin blombukett och en skylt med texten 10 000 kronor. Foto.

Jonny Ha och Tim Hallerhed är stolta mottagare av Jeeves-stipendiet 2019 som delades ut vid informatikprogrammens avslutningshögtid den 7 juni.

Jevees-stipendiet 2019: bästa kandidatuppsats med kunskapsbidrag inom affärssystemsområdet

Motivering

Uppsatsen inom affärssystemsområdet behandlar ett mycket aktuellt ämne som för många av våra kunder är viktigt att belysa. Uppsatsen är välskriven och författarna visar på god insikt och kunskap om ämnet och svarar upp mot arbetets problem och syfte. Författarna har fångat kända risker kring SaaS-baserade affärssystem på ett tydligt och relevant sätt med ett tydligt kunskapsbidrag om nya identifierade påverkansfaktorer som vi kan ha med oss i diskussioner med både befintliga och nya kunder.

Vinnare är Tim Hallerhed och Jonny Ha med sin uppsats ”SaaS-baserade affärssystem – hur tar små och medelstora organisationer ställning trots kända risker?”.

uppdaterad

Kontakt

Dela