Sök

Samverkan med näringsliv bidrar med nya perspektiv

Varje år sedan mer än 15 år tillbaka besöker studenterna vid Masterprogrammet i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt, tillsammans med civilekonomstudenter med inriktning Internationell marknadsföring företaget Getinge AB. I år var det 32 studenter som spända intog sina platser i den abonnerade bussen, redo för dagens äventyr.

Dagens besök inleddes med att Harald Castler berättade om företaget Getinge AB. Studenterna fick ställa frågor, och här blev det tydligt att de har lärt sig mycket i den kurs som de för närvarande läser.

”Det var väldigt intressant och lärorikt att ta del av hur ett internationellt företag arbetar i praktiken genom att vara på plats. Jag hade gärna haft mer sånt här under utbildningen!”

Lina Erlandsson, Civilekonomprogrammet

Diskussionen handlade om allt från Getinges internationella expansion, val av agenter och distributörer och hur Getinge hanterar olika marknadsbarriärer som till exempel tullar och myndighetskrav till produktanpassning och standardisering utifrån marknadens behov och krav. Harald Castler hade många intressanta exempel att dela med sig av till studenterna, som på det sättet fick dra nytta av hans långa erfarenhet bland annat som sälj- och marknadschef för Getinge Infection control och VD för Getinge International.

En studentgrupp som sitter på en föreläsning.

Josephine Hedqvist och Lina Erlandsson läser båda på Civilekonomprogrammet. De var mycket nöjda med dagen.

– Det är väldigt sällan vi får se hur den kompetens vi får med oss från vår utbildning ska tillämpas i arbetslivet. Det är lätt att fastna i tentafrågor och uppsatser, och glömma bort att vitsen är att kunna utnyttja kunskaperna i praktiken. Det var verkligen lärorikt att få komma ut till ett företag och få insikt i hur de agerar på marknaden, vilket har en direkt koppling till de kurser vi för tillfället läser, säger Josephine Hedqvist.

Lina Erlandsson instämmer:

– Det var väldigt intressant och lärorikt att ta del av hur ett internationellt företag arbetar i praktiken genom att vara på plats. Jag hade gärna haft mer sånt här under utbildningen!

Svensk husmanskost en del av erfarenheten

Bland de studenter som deltog vid besöket fanns 14 olika nationaliteter representerade, till exempel Colombia, Mexico, Vietnam, Bangladesh och Indien. Flera av de internationella studenterna hade bara varit i Sverige i några veckor, och för en del blev den gemensamma lunchen det första mötet med svensk husmanskost. Under lunchen knöts också viktiga kontakter med medarbetare på Getinge AB.

– Att besöka företag är ett bra sätt för de internationella studenterna att få en bild av det svenska samhället, säger Navid Ghannad och fortsätter:

– Den här traditionen har resulterat i många värdefulla samarbeten, till exempel forskningsprojekt och doktorandprojekt. Besöket ger också studenterna möjlighet att nätverka och hitta samarbeten för examensarbeten, praktikplatser och möjliga framtida anställningar.

Personer i varselvästar i en industri.

Davi Rogerio Waltrick kommer från Brasilien och läser på Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt. Han uppskattade besöket på Getinge:

– Att besöka Getinge var mycket lärorikt. Vi fick höra en av företagets högsta chefer berätta om hur de har tagit verksamheten till den globala marknaden, bland annat genom förmåga till flexibilitet och strategiska anpassningar. Deras hundraåriga historia bevisar att deras ledning och deras strategi är framgångsrik. Jag gör gärna fler sådana här besök i framtiden.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt