Sarah Wolf och Kriengsak Bunpuckdee läser kompletterande pedagogisk utbildning

– Här blir vi snabbt väl rustade för läraryrket!
Sarah Wolf är inne på den andra av tre terminer på KPU, kompletterande pedagogisk utbildning. I januari avslutade Kriengsak Bunpuckdee sin utbildning. Båda är mycket nöjda med att de vågade ta steget mot läraryrket och med valet av utbildning och högskola. Och de ser positivt på en framtid som ämneslärare.

En kvinna och en man sitter bredvid varandra på en bänk utmed en svart vägg. Foto.

Sarah Wolf har en kandidatexamen i matematik och Kriengsak Bunpuckdee är ingenjör i grunden. De har båda valt att läsa kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för att bli lärare i sina favoritämnen. Bild: Ida Fridvall

Ämneslärare behövs

Att utbilda sig till lärare är inte bara ett bra sätt att påverka nästa generation, det gör också att man går en god arbetsmarknad till mötes. Enligt en prognos från Skolverket behöver den svenska skolan rekrytera närmare 17 000 ämneslärare, räknat i heltidstjänster, mellan åren 2019 och 2023 för att täcka behovet för högstadiet och gymnasieskolan.

Kriengsak Bunpuckdee är ingenjör i grunden och Sarah Wolf har en kandidatexamen i matematik. Båda brinner för sina områden och ser läraryrket som ett sätt få dela med sig av sina kunskaper till unga.

– Jag har valt att inrikta mig mot gymnasiet eftersom jag vill arbeta med ungdomar och mer avancerad matte. Som lärare hoppas jag kunna motivera och inspirera eleverna, säger Sarah Wolf.

”Något av det bästa med utbildningen är att vi har mycket verksamhetsförlagd utbildning, från första till sista terminen. Det ger oss bra insyn i arbetslivet och vägledning och kontaktnät inför framtiden.”

Kriengsak Bunpuckdee

Mycket verksamhetsförlagd utbildning

Av den tre terminer långa utbildningen är 20 veckor verksamhetsförlagd och en möjlighet för studenterna att tidigt praktisera sitt yrke.

– Något av det bästa med utbildningen är att vi har mycket verksamhetsförlagd utbildning, från första till sista terminen. Det ger oss bra insyn i arbetslivet och vägledning och kontaktnät inför framtiden, menar Kriengsak och får medhåll av Sarah.

– En handledare på en gymnasieskola berättade att hon inte hade något material med sig när hon var färdigutbildad. Själv har jag redan en hel pärm med uppgifter och material att använda i undervisningen när jag är klar, säger hon.

God kontakt med lärarna

Att den teoretiska delen av utbildningen är campusförlagd tycker Sarah Wolf och Kriengsak Bunpuckdee är bra. Det bidrar till goda diskussioner och samarbeten på föreläsningarna och dessutom har man alltid en nära kontakt med lärarna. Att många av lärarna dessutom har arbetat på högstadier och gymnasieskolor tycker Sarah Wolf är en fördel.

– De vet av egen erfarenhet hur det är att arbeta som lärare och de är också väldigt pedagogiska. Det underlättar väldigt mycket och vi lär oss på ett jättebra sätt, säger hon.

Utbildningen kräver självdisciplin och struktur – det blir en del hemarbete för att komma förberedd till föreläsningarna och seminarierna. Klasserna består av cirka 15 studenter, män och kvinnor mellan 30 och 60 år. I Sarah Wolfs klass var det flera som tittade på olika högskolor innan valet föll på Halmstad.

Närhet och uppmuntran

Sarah Wolf som tidigare har pluggat i Lund ser många fördelar med en mindre studentstad som Halmstad. Allt finns nära tillhands och föreläsningssalarna ligger samlade på ett ställe. Staden beskriver Sarah Wolf och Kriengsak Bunpuckdee som mysig och familjär, med trevliga människor. Närheten till havet, kulturliv och bra golfbanor är andra fördelar.

– Både utbildningen och Högskolan har motsvarat mina förväntningar väl. Här finns en uppmuntran och attityd att lyckas. Vi lär oss det senaste om forskning inom området, pedagogik och didaktik, men får också bra verktyg för bedömning, kommunikation och ledarskap. Och vi blir snabbt väl rustade för att arbeta som lärare, avslutar Kriengsak Bunpuckdee.

Sarah Wolf

Utbildning: Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare gymnasieskolan.

Hemort: Halmstad.

Född: 1994.

Tidigare utbildning: Kandidatexamen i matematik på Lunds universitet.

Yrkesbakgrund: Livsmedelsbranschen och Posten.

Kriengsak Bunpuckdee

Utbildning: Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare gymnasieskolan.

Hemort: Stockholm.

Född: 1965.

Tidigare utbildning: Elektroteknik på KTH och en MBA från Stockholms universitet.

Yrkesbakgrund: Ingenjör i närmare 30 år, senast på Ericsson.

uppdaterad

2020-02-17

Kontakt

Dela