Sök

Affärssystemet 2.0 TEST

Som digital verksamhetsutvecklare blir du attraktiv hos framtida arbetsgivare. Affärssystemprogrammet öppnar spännande karriärvägar för dig genom att kombinera informatik och företagsekonomi. Du får tidigt i utbildningen viktig kontakt med arbetslivet tack vare skarpa verksamhetsprojekt, uppdrag och en längre praktik. Det finns ett stort och brett nätverk av organisationer knutet till utbildningen.

”Som digital verksamhetsutvecklare, i organisationer eller i en framtida rådgivande roll, är det viktigt att förstå affärsmodeller, organisationer och ledarskap, kundupplevelser, digitala tjänster och plattformar samt hur de kan implementeras, användas och skapa hållbara värden ur olika perspektiv.”

Christer Rehnström, programansvarig

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet informatik

År 1

År 2

 • Verksamhetsutveckling och affärssystem, 15 hp *
 • Business Intelligence, 7,5 hp *
 • Systemintegration och programmering, 7,5 hp *
 • Kognition och användbarhet, 7,5 hp *
 • Projektmetodik, 7,5 hp *
 • Verksamhetsprojekt, 7,5 hp *
 • Människan och perspektiv på förändring, 7,5 hp

År 3

 • Vetenskaplig metod och forskningsetik, 7,5 hp *
 • Perspektiv på affärssystem, 7,5 hp *
 • Aktuella forskningsfrågor inom IT – design, 7,5 hp *
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom affärssystemsområdet, 15 hp *
 • Kandidatuppsats i informatik, 15 hp *
 • Affärsmodeller och värdeskapande, 7,5 hp

Efter utbildningen

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: 15,08

BII: 15,60

HP: 0,75

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

uppdaterad

Kontakt

Dela

Relaterat

Här kan redaktören placera information som kan anses vara relaterad till innehållet på sidan.