Ämneslärare i gymnasieskolan - naturkunskap och engelska

300 hp

Som ämneslärare i gymnasieskolan har du den spännande uppgiften att handleda och undervisa ungdomar på väg in i vuxenlivet. Samtidigt får du fördjupa dig i och dela med dig av dina egna favoritämnen. På Ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad lär du dig att behärska de pedagogiska metoder och verktyg du behöver för att lyckas och trivas som
lärare i naturkunskap och engelska.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Samhällsutmaningar, samverkan och samtida relevans står i centrum, och du får uppleva olika former av undervisning och examination.

Med digitala redskap och kreativa arbetsformer förbereder du dig för ett arbete i framtidens skola. Du kommer exempelvis att arbeta mycket i vår storsatsning Digitalt laborativt centrum (DLC), en högteknologisk, kreativ miljö med fokus på lärande, pedagogik och kultur. Tillgången till den senaste digitala tekniken, mötesplatser och kreativa ytor gör utbildningen unik.

Du kommer också att lösa uppgifter i fler av Högskolan laboratorier, som Rydbergslabbet och Hälsolabbet, samt göra exkursioner i och omkring Halmstad.

Kurser och kompetenser i fokus

Ämneslärarutbildningen ger dig rätt redskap och förutsättningar för att möta och inspirera eleverna i framtidens klassrum. Den utbildningsvetenskapliga kärnan inkluderar kunskaper som är centrala för läraryrket: exempelvis ledarskap, didaktik, demokrati, konflikthantering, etik, läraruppdraget, lärandeteorier och utvecklingsarbete. Förutom ämnesstudier och ämnesdidaktik skriver du också två examensarbeten, ett i varje ämne.

Större delen av utbildningen utgörs av de två ämnen som du kommer att undervisa i, naturkunskap och engelska. Det innebär till exempel att du studerar hur naturvetenskap skildras i skönlitteraturen och hur språket används i naturvetenskapliga texter. Du erbjuds dessutom möjligheten att undervisa i naturkunskap på engelska genom att göra en del av din VFU, verksamhetsförlagd utbildning, utomlands.

Inom naturkunskap tar vi oss an hållbar utveckling, globalisering, etik, hälsa, digitalisering och andra samhällsfrågor. Under utbildningen tränar du på att arbeta med komplexa frågor som du och dina elever möter i vardagen. För att kunna göra det behöver du även fördjupade kunskaper i natur­vetenskaperna biologi, fysik och geologi.

Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Därför utvecklar vi hela tiden innehållet i våra lärarutbildningar samtidigt som vi bibehåller en hög kvalitet.

Samverkan med arbetslivet

Studierna är tätt kopplade till arbetslivet, särskilt när du gör din verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en gymnasieskola. VFU är länken mellan teori och ditt framtida yrkesarbete. Den ger dig möjlighet att delta i det pedagogiska arbetet på skolor och att träna på och få inblick i lärarens olika arbetsuppgifter. Du som läser till ämneslärare gör din VFU på en högstadie- och en gymnasieskola i någon av våra samarbetskommuner.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på plustecknet under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

År 1

UVK 1: Den professionella läraren, 15 hp inklusive 1,5 hp VFU

Framtida innovationer för ett hållbart samhälle 7,5 hp

Den klassiska fysikens grunder – fysik 7,5 hp

Från Big Bang till vår blå planet – geologi 7,5 hp

Jordens kemi och materiens byggnad – kemi 7,5 hp

Livets uppkomst och tidiga utveckling – biologi 7,5 hp

Engelska I: Lärande och undervisning i engelska för ämneslärare gymnasieskolan: introduktion 7,5 hp

År 2

Evolutionära förändringsprocesser – biologi 7,5 hp

Framtidsperspektiv för undervisning i naturkunskap 7,5 hp

Engelska II: Engelsk språkvetenskap och litteratur: Struktur och terminologi 15 hp

UVK 2: Läraren som ledare 7,5 hp inklusive 1,5 VFU 15 hp

UVK 3: Specialpedagogik 7,5 hp

Ämnes-VFU 7,5 hp

År 3

Kaos, energi och materia – kemi 7,5 hp

Modern fysik för en hållbar uppkopplad värld – fysik 7,5 hp

Mikrobiologi – biologi 7,5 hp

Engelska III: Multimodaliteter och mångfald i den engelskspråkiga världen 7,5 hp

Engelska IV: Lärande och undervisning i engelska för ämneslärare gymnasieskolan: teori och praktik 22,5 hp

UVK 4: Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp

År 4

UVK 5: Didaktik och bedömning 15 hp inklusive 3 hp VFU

Ämnes-VFU 7,5 hp

Engelska V: Engelsk litteraturhistoria, genrer och akademiskt skrivande 7,5 hp

Engelska VI: Engelsk språkvetenskap, akademiskt skrivande och forskningsmetodik 15 hp

Engelska VII: Examensarbete i engelska med didaktik för ämneslärare gymnasieskolan 15 hp

År 5

Naturens samband – biologi 15 hp

Mat energi och träning – kemi 7,5 hp

Fysiologi samt sex och samlevnad – biologi 7,5 hp

UVK 6: Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp inklusive 7,5 hp VFU

Självständigt arbete – naturkunskap 15 hp


UVK = Utbildningsvetenskaplig kärna

VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en Ämneslärarexamen med inriktning på arbete i gymnasieskolan, avancerad nivå.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning har du behörighet att söka till Magisterprogrammet i aktionslärande, 60 hp (programmet ges vissa läsår).

Arbetsliv

Programmet Ämneslärare i gymnasiet – naturkunskap och engelska gör dig behörig att undervisa i dessa ämnen på gymnasiet och på vuxenutbildningen. Du kan också arbeta som biologi- och engelsklärare i årskurserna 7–9.

Läraryrket är ett viktigt, omväxlande och dynamiskt jobb, och behöriga lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Som gymnasielärare har du en fantastisk möjlighet att påverka framtiden genom att inspirera och stimulera dina elever i olika ämnen. Ungdomarna som är på väg in i vuxenlivet ger dig dessutom ständigt möjligheter att själv utmanas, utvecklas och lära dig nytt.

Rektorer har vanligen en bakgrund som lärare. Dessutom ger en lärarutbildning ledarkompetens som är värdefulla i många yrken.

Studera utomlands

På ämneslärarutbildningen kan du läsa en kurs vid ett utländskt universitet eller göra en del av din VFU utomlands. På senare år har våra studenter valt att studera i bland annat Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien.

Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11307

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2 (områdesbehörighet A6c). Eller: Samhällskunskap A, Engelska B, Matematik C, Naturkunskap B (områdesbehörighet 6c).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela