Bygg- och fastighetsekonomprogrammet

180 hp

En ekonom som också kan teknik och juridik har unika möjligheter att lyckas i bygg- och fastighetsbranschen. Bygg- och fastighetsekonomprogrammet är en ekonomutbildning som har spetsats med ingenjörskunskaper. Det gör dig dubbelt så efterfrågad på arbetsmarknaden. Det här är den perfekta grunden för dig som också vill gå Högskolans påbyggnadsutbildning för att bli fastighetsmäklare.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core"

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Kurser och kompetenser i fokus

När du läser till Bygg- och fastighetsekonom fokuserar du på företagsekonomi: hur företagens ekonomiska värld ser ut, vilka finansiella problem de ställs inför och vilka verktyg som används för att lösa dem. Du studerar också hur organisation och marknadsföring kan bidra till att skapa framgång.

Programmet har flera praktiska inslag. Du lär dig till exempel att arbeta med finansiell redovisning, kostnads- och intäktsanalys och investeringsbedömning.

Under utbildningen vävs företagsekonomin hela tiden ihop med juridiken och de byggtekniska ämnena, så att fokus ligger på fastigheter och byggprojekt. Du skriver en uppsats inom företagsekonomi, med inriktning på antingen fastigheter eller projektledning.

Samverkan med arbetslivet

Du har möjlighet att samarbeta med parter från näringslivet under studietiden. Tack vare det börjar du tidigt bygga upp ditt kontaktnät. Det gör att du blir mer attraktiv för både arbetsgivare och uppdragsgivare efter din examen.

Extra attraktiv med Common Core

Framtidens jobb kommer att kräva att vi förstår relationen mellan människa, teknik och samhälle på ett bättre sätt. Därför har Högskolan i Halmstad utvecklat Common Core – en innovativ utbildningsmodell som förbereder dig för framtiden och ditt kommande yrke.

Från höstterminen 2019 finns Common Core bland annat på Bygg- och fastighetsekonomprogrammet.

Det ger dig kunskap och förståelse för andra ämnesområden, så att du kan driva utvecklingsprojekt i framtidens företag. Också det bidrar till att göra dig unik och mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Common Core består av ett antal kurser och fungerar på ett lite annorlunda sätt.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i företagsekonomi.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Högskolans master- eller magisterprogram i företagsekonomi samt till Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning, 60 hp.

Arbetsliv

Som bygg- och fastighetsekonom arbetar du med teknik, juridik, administration och ekonomi inom privat eller offentlig sektor. Dina framtida arbetsgivare kan vara fastighetsägare, större byggföretag eller fastighetsbolag. Som ekonomisk rådgivare kan du jobba nära en ledningsstab och göra analyser inför nybyggnationer och renoveringar.

Studera utomlands

På Bygg- och fastighetsekonomprogrammet kan du studera utomlands, antingen genom det europeiska Erasmusprogrammet eller genom att du ordnar något på egen hand. Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10001

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Använd standardvärde:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela