Energiingenjör - förnybar energi

180 hp

Som energiingenjör kan du anta klimatutmaningen och aktivt bidra till ett hållbart samhälle. På Högskolans energi­ingenjörs­­utbildning lär du dig om energisystem, energi­effektivisering och smart energianvändning. Med dina nya kunskaper och erfarenheter kommer du bland annat att kunna öka andelen förnybar energi från sol, biobränsle och vindkraft.

”Vi har väldigt, väldigt intressanta kurser. Det verkar som om den här utbildningen drar till sig många ambitiösa studenter och det är väldigt roligt.”

Philip Abrams, läser Energiingenjör – förnybar energi,
180 hp

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Vi erbjuder en modern studiemiljö i projektrum där du får en nära kontakt med dina lärare.

I vår prototypverkstad Fab Lab kan du arbeta med allt från 3D-skrivare, 3D-skanningsutrustning och laserskärare till datorstyrda brodyrmaskiner. Du har också tillgång till vissa andra labbmiljöer som ingår i det tvärvetenskapliga Rydberg Core Laboratory (RCL), till exempel Mekaniklabbet.

Teoretisk undervisning blandas med laborationer, seminarier, projekt med redovisningar och studiebesök på företag och energianläggningar. Utbildningen innehåller många praktiska moment där du ofta arbetar i grupp. Många gånger består gruppen av studenter från flera av Högskolans olika ingenjörsutbildningar.

Kurser och kompetenser i fokus

Energiingenjörsprogrammet – förnybar energi förbereder dig för att delta i den viktiga omställningen till ett långsiktigt hållbart system med förnybar energiproduktion. Du studerar därför förutsättningarna för förnybar energi och effektiv energianvändning. På schemat hittar du ett brett utbud av kurser, med tonvikten på energihushållning och energisystemet, där elkraft och fjärrvärme ingår.

Sverige ligger långt fram inom förnybar energi, optimering av processer och systemlösningar, jämfört med resten av EU och världen i stort. Det är ett varierat, både brett och djupgående område med direkt koppling till klimat, miljö och ekonomi.

Samverkan med arbetslivet

Förutom studiebesök på företag och energianläggningar, får du redan under utbildningen prova på arbetslivet genom praktik.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en högskoleingenjörsexamen i energiteknik.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till Masterprogram i industriell organisation och innovation, 120 hp och Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö, 120 hp.

Arbetsliv

Som energiingenjör specialiserad på förnybar energi kan du se fram emot en bra arbetsmarknad, där du är med och bidrar till en hållbar framtid. Du kan till exempel organisera energitillförsel eller bidra till att ny teknik används så miljöriktigt som möjligt. Möjliga arbetsuppgifter är utveckling och utvärdering, system- och teknikanalyser, rådgivning och information, drift och underhåll, projektering, planering och dimensionering.

Studera utomlands

På Energiingenjörsprogrammet, förnybar energi, kan du välja att göra ditt examensarbete utomlands. Utlandsvistelsen kan finansieras genom olika stipendier, till exempel Minor Field Studies (MFS). Studieort och innehåll väljer du i samråd med ansvarig för programmet och din handledare för examensarbetet.

Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10017

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela