Sök

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9

90 hp

Vill du jobba med ditt intresse? Komplettera dina kunskaper och bli lärare, en stimulerande yrkesroll där du får fördjupa dig i dina favoritämnen och dela med dig till ungdomar. Med en bakgrund inom naturvetenskap, matematik och/eller teknik är du eftertraktad i skolans värld. På kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), som sträcker sig över tre terminer, vid Högskolan i Halmstad lär du dig att behärska de metoder och verktyg du behöver för att lyckas och trivas som lärare.

Om utbildningen

Vad är KPU?

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ämneslärare åk 7–9, är en utbildning för dig som redan har ämneskunskaper inom naturvetenskap, matematik och/eller teknik och som vill arbeta med undervisning i årskurs 7–9.

På utbildningen får du rätt redskap och förutsättningar för att möta och inspirera eleverna i framtidens klassrum. Den utbildningsvetenskapliga kärnan inkluderar kunskaper som är centrala för läraryrket, exempelvis ledarskap, didaktik, demokrati, konflikthantering, etik, läraruppdraget, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Därför utvecklar Högskolan i Halmstad hela tiden innehållet i våra lärarutbildningar samtidigt som vi bibehåller en hög kvalitet.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT23.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

Termin 1 – Läraryrkets yttre och inre villkor

Termin 2 – Att leda, dokumentera och analysera lärande

  • Att leda lärande, 9 hp
  • VFU, 6 hp
  • Att utveckla bedömningskompetens, 7,5 hp
  • VFU, 7,5 hp

Termin 3 – En skola på vetenskaplig grund

  • Att utveckla och forskningsanknyta praktiken, 7,5 hp
  • VFU, 7,5 hp
  • Självständigt arbete, 15 hp

VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Programansvarig berättar

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har studerat SvB/Sv2B och En A, alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6 . Du ska också ha tidigare akademiska studier inom ämnena naturvetenskap, matematik och/eller teknik om 90 hp (inom ett av ämnena), alternativt 90+60 hp (inom två av ämnena) alternativt 90+45+45 hp (inom tre av ämnena).

Eftersom du skriver ett självständigt arbete om 15 hp inom KPU vid Högskolan i Halmstad, krävs inte motsvarande inom ett ämne för behörighet.

Samarbete med arbetslivet

Studierna är tätt kopplade till arbetslivet, särskilt när du gör din verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola. Denna är länken mellan dina teoretiska kunskaper och ditt framtida yrkesarbete. VFU ger dig möjlighet att delta i det pedagogiska arbetet på skolor och att praktisera ämneslärarens olika arbetsuppgifter.

Testa, pröva och experimentera

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Här får du en unik utbildning där samhällets utveckling och utmaningar samt nära samverkan med skolor står i centrum. Du möter olika former av undervisning och examination, och du träffar andra studenter med en mångfald av lärorika erfarenheter.

Vi använder innovativa redskap och arbetsformer för att förbereda dig för ett arbete i framtidens skola. Du kommer exempelvis att ha tillgång till vår storsatsning Digitalt laborativt centrum (DLC), en högteknologisk miljö med fokus på lärande, kreativitet och kultur.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen med inriktning på arbete i årskurs 7–9, grundnivå eller avancerad nivå.

Vad kan du jobba som?

Kompletterande pedagogisk utbildning, ämneslärare åk 7–9, gör dig behörig att undervisa i naturvetenskapliga ämnen, matematik och/eller teknik i årskurserna 7–9. Du blir också behörig att undervisa i dessa ämnen i årskurserna 4-6 samt inom viss vuxenutbildning.

Det finns en stor efterfrågan på lärare inom naturvetenskap, matematik och teknik. En lärarutbildning i dessa ämnen ger dig mycket goda chanser till framtida arbete. Läraryrket är ett omväxlande och dynamiskt arbete där ingen dag är den andra lik. Som lärare har du en fantastisk möjlighet att påverka framtiden genom att inspirera och stimulera eleverna med dina ämneskunskaper.

Inom läraryrket finns olika karriärmöjligheter inom skolans värld. Rektorer har ofta en bakgrund som lärare. Dessutom ger en lärarutbildning kunskaper om ledarskap och lärande som är värdefulla i många yrken.

Studera utomlands

Eventuellt kan du göra ditt examensarbete utomlands, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Kvinna med axellångt vitt hår och svart väst står framför ett fönsterparti med blå karmar. Foto.
Man med skjorta som står i en trappa. Foto.

Anton behövde inte gå tillbaka till ruta ett

Kontakt

  • Frågor om studier – kontakta studie- och karriärvägledning
  • Behörighet, urval, antagning och övriga frågor – kontakta kpu@hh.se
  • Frågor om utbildningens innehåll – kontakta programansvarig: du hittar kontaktuppgifter i rutan med utbildningsinfo.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2022

BI: *

BII: -

HP: -

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Viktiga länkar

HT 2023 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11306

Behörighetskrav:

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 samt akademiska studier inom ämnena naturvetenskap, matematik och/eller teknik om 90 hp (inom ett av ämnena), alternativt 90+60 hp (inom två av ämnena) alternativt 90+45+45 hp (inom tre av ämnena).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela