Sök

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9

90 hp

Har ersatts med KPU 60 hp, ansökan är öppen. Vill du jobba med ditt intresse? Komplettera dina kunskaper och bli lärare, ett yrke där du får fördjupa dig i dina favoritämnen. Som lärare tar du till vara på din tidigare erfarenheter och delar med dig till ungdomar. Med en bakgrund inom biologi, engelska, fysik, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionsvetenskap, samhällskunskap, svenska och/eller teknik kan du göra en viktig insats i skolans värld. Du läser programmet delvis på distans, med några obligatoriska campusträffar i Halmstad. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, gör du på en skola. Eftersom du även studerar under sommarmånaderna är utbildningen endast lite mer än ett år lång.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Högskolan i Halmstad lär du dig att behärska de metoder och verktyg som du behöver för att lyckas och trivas som lärare. Utbildningen tar också avstamp i samhällets utveckling och utmaningar samt i nära samverkan med skolor. Du möter olika former av undervisning och examination, och du träffar och har kontakt med andra studenter vilket ger en mångfald av lärorika erfarenheter.

Vi använder innovativa redskap och arbetsformer för att förbereda dig för ett arbete i framtidens skola. Undervisningen sker i huvudsak på distans och är mellan campusträffarna nätbaserad. Utbildningen inleds med en obligatorisk träff under vecka 24. Därefter ingår två–tre obligatoriska träffar på campus per termin. Under träffarna introduceras och examineras bland annat olika undervisningsmoment och uppgifter. Du kommer att kunna använda dig av Digitalt laborativt centrum (DLC) som finns på Högskolan i Halmstad för att fördjupa dig i och problematisera kring digitalt lärande.

Mellan träffarna sker dialogen mellan lärare och student, och studenter emellan, med hjälp av olika digitala verktyg. Ett exempel är “Flipped Classroom”, det vill säga att använda inspelade föreläsningar och lektioner för att ägna träffarna i Halmstad mer åt diskussion och fördjupning.

Kurser och kompetenser i fokus

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ämneslärare åk 7–9, är en utbildning för dig som redan har ämneskunskaper och som vill arbeta med undervisning i årskurs 7–9. På utbildningen får du redskap och förutsättningar för att möta och inspirera eleverna i framtidens klassrum. Den utbildningsvetenskapliga kärnan inkluderar kunskaper som är centrala för läraryrket, exempelvis ledarskap, didaktik, demokrati, konflikthantering, etik, läraruppdraget, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Därför utvecklar Högskolan i Halmstad hela tiden innehållet i lärarutbildningarna för att bibehålla en hög kvalitet.


Samverkan med arbetslivet

Studierna är nära kopplade till arbetslivet, särskilt när du gör din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på en skola. Den är länken mellan dina teoretiska kunskaper och ditt framtida yrkesarbete. VFU ger dig möjlighet att delta i det pedagogiska arbetet på en eller flera skolor och att under handledning utföra ämneslärarens olika arbetsuppgifter.
VFU-plats kan endast garanteras i Högskolan i Halmstads samarbetskommuner, men om det är praktiskt möjligt kan VFU göras i annan kommun. Det är exempelvis möjligt när VFU genomförs inom ramen för egen tjänst.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har akademiska studier inom ämnena biologi, engelska, fysik, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionsvetenskap, samhällskunskap, svenska och/eller teknik om 90 hp (inom ett av ämnena), alternativt 90+60 hp (inom två av ämnena) alternativt 90+45+45 hp (inom tre av ämnena). För ämnena samhällskunskap och svenska måste ämnesstudierna alltid omfatta 90 hp.

Eftersom du skriver ett självständigt arbete om 15 hp inom KPU vid Högskolan i Halmstad, krävs inte självständigt arbete för behörighet.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start sommar 2021.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

Termin 1 (sommartermin 1)

Termin 2 (hösttermin)

Termin 3 (vårtermin)

  • Att utveckla skolan på vetenskaplig grund, 15 hp (varav 7,5 hp VFU)
  • Undervisning, lärande och bedömning, 15 hp (varav 12 hp VFU)

Termin 4 (sommartermin 2)

  • Självständigt arbete, 15 hp

VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen med inriktning på arbete i årskurs 7–9, grundnivå eller avancerad nivå i ett eller flera ämnen.

Arbetsliv

Kompletterande pedagogisk utbildning, ämneslärare åk 7–9, gör dig behörig att, beroende på dina tidigare akademiska studier, undervisa i olika ämnen i årskurserna 7–9. Du blir också behörig att undervisa i dessa ämnen i årskurserna 4–6 samt inom viss vuxenutbildning. Beroende på studiebakgrund har du även möjlighet att bli behörig att undervisa på gymnasiet.

Det finns stor efterfrågan på lärare inom de flesta ämnen. En lärarutbildning ger dig därför goda chanser till framtida arbete. Läraryrket är ett omväxlande och dynamiskt arbete där ingen dag är den andra lik. Som lärare har du en fantastisk möjlighet att påverka framtiden genom att inspirera och stimulera eleverna.

Inom läraryrket finns olika karriärmöjligheter inom skolans värld. Rektorer har ofta en bakgrund som lärare. Dessutom ger en lärarutbildning kunskaper om ledarskap och lärande som är värdefulla i många yrken.

Kontakt

  • Frågor om studier – kontakta studie- och karriärvägledning
  • Behörighet, urval, antagning och övriga frågor – kontakta kpu@hh.se
  • Frågor om utbildningens innehåll – kontakta programansvarig: du hittar kontaktuppgifter i rutan med utbildningsinfo.

Mer information

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

SOMMAR 2022 (Distans (Campus), Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21304

Behörighetskrav:

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 samt akademiska studier inom ämnena biologi, engelska, fysik, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionsvetenskap, samhällskunskap, svenska och/eller teknik om 90 hp inom ett av ämnena.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

6

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela