Kultur och samhällsutveckling

180 hp

Som kulturvetare kan du bidra till en hållbar utveckling för samhälle och miljö, med hjälp av fördjupade insikter om kulturens betydelse för människan. Det handlar till exempel om hur värderingar och idéer påverkar vår syn på teknik, estetik och kunskap. På programmet Kultur och samhällsutveckling vässar du din kreativitet och kommunikation samtidigt som du skaffar effektiva verktyg från både humaniora och samhällsvetenskap.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core". Illustration.

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start VT21.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

Termin 1

Termin 2: Kunskap och världsbilder I

 • Kunskapsideal och verklighetsuppfattning, 10 hp
 • Literacy och kulturpedagogik, 8 hp
 • Retorik och multimodal kommunikation, 10 hp
 • Kunskap och verkan – hur människan formar världen (Common Core-kurs), 2 hp

År 2

Termin 3: Livsstil och sociala relationer I

 • Identitet, livsstil och normer, 8 hp
 • Kroppens och hälsans estetik, 8 hp
 • Kultur, miljö och teknikutveckling, 10 hp

Valbar kurs:

 • En kurs à 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud

Termin 4: Kunskap och världsbilder II

 • Kulturproduktion, politik och ekonomi, 8 hp
 • Media, kommunikation och marknadsföring, 8 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 10 hp

Valbar kurs:

 • En kurs à 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud

År 3

Termin 5: Livsstil och sociala relationer II

 • Stat, stad och landsbygd, 8 hp
 • Interkulturella rum och rörelser, 8 hp
 • Demokrati, teknik och innovation, 10 hp

Valbar kurs:

 • En kurs à 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud

Termin 6

 • Fördjupning i aktuella forskningsperspektiv, 5 hp
 • Praktik och projektledning, 10 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i kulturstudier.

Arbetsliv

Efter utbildningen Kultur och samhällsutveckling kan du arbeta med kulturproduktion, kulturförmedling, marknadsföring, projektledning, kommunikation och verksamhetsutveckling. Din arbetsplats kan finnas inom offentlig såväl som privat sektor.

Högskolans unika profil på Kultur och samhällsutveckling gör dig väl rustad för olika uppdrag och arbetsuppgifter, vare sig det är i existerande yrken eller i roller som du själv utformar.

Studera utomlands

Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden. På programmet Kultur och samhällsutveckling kan du välja att genomföra en del av dina studier utomlands under termin 4 eller 5. Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

Antagningspoäng våren 2020

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

VT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21302

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Eller: Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo
VT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21302

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Eller: Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela