Kultur och samhällsutveckling

180 hp

Programstarten är flyttad från VT22 till HT22.

Som kulturvetare kan du bidra till en hållbar utveckling för samhälle och miljö, med hjälp av fördjupade insikter om kulturens betydelse för människan. Det handlar till exempel om hur värderingar och idéer påverkar vår syn på teknik, estetik och kunskap. På programmet Kultur och samhällsutveckling vässar du din kreativitet och kommunikation samtidigt som du skaffar effektiva verktyg från både humaniora och samhällsvetenskap.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core". Illustration.

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start VT21.

År 1

Termin 1

 • Tradition och innovation i kultur och samhälle, 10 hp
 • Materiell och digital kultur, 8 hp
 • Mångkultur och intersektionalitet, 8 hp
 • Akademisk kommunikation (Common Core-kurs), 4 hp

Termin 2: Kunskap och världsbilder I

 • Kunskapsideal och verklighetsuppfattning, 10 hp
 • Literacy och kulturpedagogik, 8 hp
 • Retorik och multimodal kommunikation, 10 hp
 • Kunskap och verkan – hur människan formar världen (Common Core-kurs), 2 hp

År 2

Termin 3: Livsstil och sociala relationer I

 • Identitet, livsstil och normer, 8 hp
 • Kroppens och hälsans estetik, 8 hp
 • Kultur, miljö och teknikutveckling, 10 hp

Valbar kurs:

 • En kurs à 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud

Termin 4: Kunskap och världsbilder II

 • Kulturproduktion, politik och ekonomi, 8 hp
 • Media, kommunikation och marknadsföring, 8 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 10 hp

Valbar kurs:

 • En kurs à 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud

År 3

Termin 5: Livsstil och sociala relationer II

 • Stat, stad och landsbygd, 8 hp
 • Interkulturella rum och rörelser, 8 hp
 • Demokrati, teknik och innovation, 10 hp

Valbar kurs:

 • En kurs à 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud

Termin 6

 • Fördjupning i aktuella forskningsperspektiv, 5 hp
 • Praktik och projektledning, 10 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i kulturstudier.

Arbetsliv

Efter utbildningen Kultur och samhällsutveckling kan du arbeta med kulturproduktion, kulturförmedling, marknadsföring, projektledning, kommunikation och verksamhetsutveckling. Din arbetsplats kan finnas inom offentlig såväl som privat sektor.

Högskolans unika profil på Kultur och samhällsutveckling gör dig väl rustad för olika uppdrag och arbetsuppgifter, vare sig det är i existerande yrken eller i roller som du själv utformar.

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng våren 2021

BI: *

BII: *

HP: *

SA: 928

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Möt våra studenter

VT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21302

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11305

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela