Magisterprogram i biomedicin inriktning fysisk träning och prestation

60 hp

Som biomedicinare med inriktning fysisk träning och prestation studerar du fysisk aktivitet ur ett natur­vetenskapligt perspektiv. Du undersöker träningens roll för människors hälsa och hur människokroppen kan anpassa sig till olika fysiologiska utmaningar och miljöer. Magister­programmet förbereder dig på att förebygga och behandla framtidens hälsoproblem.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Du har tillgång till toppmoderna studiemiljöer, bland annat Rörelselabbet, som är en del av det tvärvetenskapliga Rydberg Core Laboratory (RCL).

Delar av programmet ges som distans-/campusundervisning.

Kurser och kompetenser i fokus

Magisterprogram i biomedicin – inriktning fysisk träning och prestation ger dig djupgående kunskaper om och förståelse för människokroppens prestationsförmåga, dess möjligheter och begränsningar.

Under första terminen fokuserar du på människokroppens funktion vid hälsa och ohälsa från ett träningsfysiologiskt perspektiv, med hänsyn till både begränsningar och möjligheter. Du studerar även vetenskapliga metoder samt mät- och utvärderingsmetoder inom det biomedicinska området.

På programmets andra termin skriver du en magisteruppsats inom ämnesområdet biomedicin med träningsfysiologisk inriktning. Du kan dessutom läsa en eller flera valfria kurser på avancerad nivå inom huvudområdet, eller göra ett projekt i biomedicin med inriktning fysisk träning och prestation.

Magisterprogrammet ges enbart på engelska.

Samverkan med arbetslivet

En del av utbildningen kan genomföras i form av ett ämnesintegrerat projekt på en arbetsplats relaterad till biomedicin med träningsfysiologisk inriktning. Då får du möjlighet att applicera dina teoretiska kunskaper praktiskt genom att arbeta med klienter.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en kandidatexamen med huvudområdet biomedicin eller motsvarande, inklusive 90 hp inom naturvetenskapliga ämnen, varav minst 7,5 hp cellbiologi, 7,5 hp biokemi, 7,5 hp humanfysiologi eller motsvarande. Du har även läst Engelska 6.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT20.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

Samtliga kurser ingår i huvudområdet biomedicin.

Termin 1

Termin 2

  • Examensarbete inom träningens biomedicin, 30 hp

* Student som redan läst Träningsfysiologi, 7,5 hp eller motsvarande läser i stället Träning som hälsopromotion, 7,5 hp.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en filosofie magisterexamen med huvudområde träningens biomedicin. På engelska heter din examen Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Exercise Biomedicine.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till master- och forskarutbildning.

Arbetsliv

Efter Magisterprogram i biomedicin, inriktning fysisk träning och prestation, kan du jobba i privata biomedicinska laboratorier och testlaboratorier eller inom verksamheter med produkter och tjänster som används för att förebygga eller behandla hälsoproblem. Du kan till exempel arbeta som hälsovägledare, fystränare, testledare för idrottare, friskvårdsinstruktör och produktspecialist inom medicinska eller träningsrelaterade branscher.

En annan möjlig karriärväg är att gå en kompletterande, ettårig utbildning till biomedicinsk analytiker med legitimation för att jobba på sjukhus.

Studera utomlands

Eftersom programmet bara varar ett år läser de allra flesta hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete utomlands, på ett företag eller ett av Högskolans partneruniversitet, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Mer information

HT 2020 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10018

Behörighetskrav:

Kandidatexamen med huvudområdet biomedicin eller motsvarande inklusive 90 hp inom naturvetenskapliga ämnen varav minst 7,5 hp cellbiologi, 7,5 hp biokemi, 7,5 hp humanfysiologi eller motsvarande. Engelska 6.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela