Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap

60 hp

Som miljövetare kan du bidra till att lösa mänsklighetens stora miljöutmaningar i omställningen till en mer hållbar framtid. Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap förbereder dig för att ta fram de tvärvetenskapliga, användbara lösningar som krävs för att behålla naturens ekosystemtjänster samtidigt som samhället utvecklas.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Du har tillgång till toppmoderna studiemiljöer, bland annat Bioanalyslabbet, som är en del av det tvärvetenskapliga Rydberg Core Laboratory (RCL).

I Bioanalyslabbet kan du genomföra ett brett spektrum av biologiska och kemiska analyser, inklusive analys av näringsinnehåll i jordar, vävnader och vatten samt gaskomposition och mikroskopi. Labbet innehåller också en experimentell våtmarksanläggning för testning av våtmarksdesign och -funktion samt ett biogasprovlaboratorium för bedömning av substrat för biogasproduktion.

Kurser och kompetenser i fokus

Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap är en unik utbildning med fokus på ekologi, naturvård, hållbar vattenresurshantering, ekosystemtjänster och miljöriskbedömning. En viktig del i utbildningen är hur forskningsresultat kan omsättas i praktiken och bli till gröna innovationer och åtgärder som motverkar effekter av klimatförändringar och bidrar till en hållbar framtid i såväl lokalt som globalt perspektiv.

Du får värdefulla insikter i miljöarbete som bedrivs över hela världen. Du kan välja att inrikta dig på praktiskt miljöarbete eller på forskning och du har möjlighet att sätta dina kunskaper på prov genom praktiska uppgifter. I det avslutande examensarbetet kan du bland annat engagera dig i ett forskningsprojekt eller arbeta fram en teoretisk lösning på ett konkret miljöproblem.

Undervisningen sker främst på engelska.

Samverkan med arbetslivet

Under andra terminen kan du välja att inkludera en praktikperiod på en möjlig framtida arbetsplats, istället för ytterligare teoretisk fördjupning. Det forsknings- eller utvecklingsinriktade examensarbetet gör du sedan antingen i nära samarbete med forskare på Högskolan i Halmstad eller i samverkan med en extern aktör inom näringsliv eller offentlig förvaltning.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en kandidatexamen inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, miljöteknik, biologi med naturvårdsinriktning eller naturvetenskap med miljöinriktning, eller motsvarande. Du har även läst Engelska 6.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT20.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

Samtliga kurser ingår i huvudområdet miljövetenskap.

Termin 1

Termin 2

  • Examensarbete inom miljövetenskap, 15 hp

Valbara kurser:

  • Miljöutmaningar och grön innovation, 7,5 hp
  • Hållbar vattenresurshantering, 7,5 hp
  • Praktik i tillämpad miljövetenskap, 7,5 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en filosofie magisterexamen i miljövetenskap.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka vidare till master- och forskarutbildning.

Arbetsliv

Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap ger dig möjlighet att arbeta med natur- och miljövårdsfrågor samt miljö- och hälsoskydd på länsstyrelser, kommuner och andra organisationer. Du kan profilera dig så att din kompetens blir särskilt attraktiv för konsultföretag inom miljövårdssektorn.

Utbildningen förbereder dig bland annat för att arbeta med miljöinformation eller utvecklingsarbete, eller som miljösamordnare vid företag och myndigheter.

Studera utomlands

Eftersom programmet bara varar ett år läser de allra flesta hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete utomlands, på ett företag eller ett av Högskolans partneruniversitet, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Mer information

HT 2020 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10021

Behörighetskrav:

Kandidatexamen inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, miljöteknik, biologi med naturvårdsinriktning eller naturvetenskap med miljöinriktning, eller motsvarande. Engelska B.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela