Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap

60 hp

Som miljövetare kan du bidra till lösningar på stora miljöutmaningar som klimatförändringar och minskad biodiversitet, och som är viktiga för omställningen till en hållbar framtid. Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap förbereder dig för att ta fram de tvärvetenskapliga, användbara lösningar som krävs för att behålla och förädla naturens ekosystemtjänster samtidigt som samhället utvecklas i en hållbar riktning

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av våra profilområden, Smarta städer och samhällen samt Hälsoinnovation. Du har tillgång till toppmoderna studiemiljöer i det nyrenoverade hus S på campus, där laboratorierna inom det tvärvetenskapliga Rydberg Core Laboratory (RCL) är integrerade med undervisningslokalerna.

Våra kurser ges i samarbete med flera externa samarbetspartners som arbetar konkret med frågor kring framtida dricksvattenproduktion, restaurering av akvatiska miljöer samt fiskevårdsfrågor. Mycket av vår undervisning och forskning rör vattenfrågor, olika sätt att förädla och värdera ekosystemtjänster, våtmarksanläggningar, biogasproduktion samt biologisk mångfald i en föränderlig miljö. Genom Våtmarkscentrum kan vissa studier utförs vid en experimentell våtmarksanläggning där våtmarksdesign och -funktion undersöks i praktiken. Insikt i pågående forskningsprojekt ger också möjligheter för examensarbeten.

Kurser och kompetenser i fokus

Magisterprogrammet i tillämpad miljövetenskap är en unik utbildning med fokus på ekologi, naturvård, hållbar vattenresurshantering, ekosystemtjänster och miljöriskbedömning. En viktig del handlar om hur forskningsresultat kan omsättas i praktiken och bli till vad vi kallar gröna innovationer, lägga grunden för åtgärder som motverkar effekter av klimatförändringar och bidrar till en hållbar framtid i såväl lokalt, regionalt och globalt perspektiv. Du får värdefulla insikter i globalt miljöarbete och kan välja att inrikta dig på forskning eller praktiskt miljöarbete då du har möjlighet att sätta dina kunskaper på prov genom praktiska uppgifter. I det avslutande examensarbetet kan du engagera dig i ett forskningsprojekt eller bidra till ökad teoretisk förståelse kring ett konkret miljöproblem.

Undervisningen sker på engelska.

Samverkan med arbetslivet

Under andra terminen kan du välja att inkludera en praktikperiod på en möjlig framtida arbetsplats, istället för ytterligare teoretisk fördjupning. Det forsknings- eller utvecklingsinriktade examensarbetet gör du sedan antingen i nära samarbete med forskare på Högskolan i Halmstad eller i samverkan med en extern aktör inom näringsliv eller offentlig förvaltning.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en kandidatexamen inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, miljöteknik, biologi med naturvårdsinriktning eller naturvetenskap med miljöinriktning, eller motsvarande. Du har även läst Engelska 6.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

Samtliga kurser ingår i huvudområdet miljövetenskap.

Termin 1

Termin 2

  • Examensarbete inom miljövetenskap, 15 hp

Valbara kurser:

  • Miljöutmaningar och grön innovation, 7,5 hp
  • Hållbar vattenresurshantering, 7,5 hp
  • Praktik i tillämpad miljövetenskap, 7,5 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en filosofie magisterexamen i miljövetenskap.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka vidare till master- och forskarutbildning.

Arbetsliv

Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap ger dig möjlighet att arbeta med natur- och miljövårdsfrågor samt miljö- och hälsoskydd på länsstyrelser, kommuner och andra organisationer. Du kan profilera dig så att din kompetens blir särskilt attraktiv för konsultföretag inom miljövårdssektorn.

Utbildningen förbereder dig bland annat för att arbeta med miljöinformation eller utvecklingsarbete, eller som miljösamordnare vid företag och myndigheter.

Studera utomlands

Eftersom programmet bara varar ett år läser de allra flesta hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete utomlands, på ett företag eller ett av Högskolans partneruniversitet, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Kontakt

Mer information

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10021

Behörighetskrav:

Kandidatexamen inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, miljöteknik, biologi med naturvårdsinriktning eller naturvetenskap med miljöinriktning, eller motsvarande. Engelska B.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela