Sök

Magisterprogrammet revisor och bank

60 hp

Som ekonom med fördjupade kunskaper inom bland annat redovisning och revision har du goda möjligheter till en framtid inom bank och redovisning. Magisterprogrammet revisor och bank vänder sig till dig som vill arbeta som revisor, som redovisningskonsult, med företagskreditgivning inom banksektorn eller med investeringsbeslut inom riskkapitalbolag.

Om utbildningen

Vad läser du inom programmet?

Magisterprogrammet Revisor och Bank förbereder dig för att arbeta med frågor relaterade till redovisning, styrning och finansiering inom och av mindre företag. Du lär dig också identifiera och lösa juridiska problem i samband med bolagsbildning, finansiering och drift samt problem relaterade till beskattning av såväl bolag som personer.

I fördjupningskurserna Redovisning och styrning för värdeskapande och hållbarhet samt Entreprenöriell finansiering består undervisningen av föreläsningar och seminarier, inklusive gästföreläsning med representanter från banksektorn. Du genomför ett flertal projektarbeten och reflektionsrapporter med mera.

Programmet inkluderar även kurserna Beskattningsrätt I och Affärsjuridik (kredit-, obestånds- och associationsrätt). Dessa kunskaper krävs för revisorsyrket och är även betydelsefulla inom banker och andra företag.

Programmet kan genomföras på både helfart och halvfart.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en kandidatexamen, varav minst 90 hp i företagsekonomi med självständigt uppsatsarbete om 15 hp. I de 90 hp företagsekonomi ska ingå minst 7,5 hp inom finansiering och/eller redovisning på kandidatnivå. Du ska även ha studerat Juridisk översiktskurs 15 hp.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT23.

* ingår i huvudområdet företagsekonomi

Termin 1

  • Redovisning och styrning för värdeskapande och hållbarhet, 7,5 hp*
  • Entreprenöriell finansiering, 7,5 hp*
  • Affärsjuridik, 15 hp

Termin 2

  • Beskattningsrätt I, 15 hp
  • Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi, 15 hp*

Testa, pröva och experimentera

På Högskolan i Halmstad har du tillgång till moderna studiemiljöer och en framtidsorienterad utbildning.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en magisterexamen i företagsekonomi.

Vad kan du jobba som?

Magisterprogram revisor och bank passar särskilt för dig som vill bli revisor eller kredithandläggare inom bankväsendet. Utbildningens profil ger även en bra grund för att arbeta som redovisningskonsult, controller eller inom riskkapitalbolag.

Studera utomlands

Eftersom programmet bara varar ett år läser de allra flesta hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete utomlands, på ett företag eller ett av Högskolans partneruniversitet, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Kontakt

Mer information

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2023 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10011

Behörighetskrav:

Kandidatexamen varav minst 90 hp inom företagsekonomi med självständigt uppsatsarbete om 15 hp. I de 90 hp företagsekonomi skall ingå minst 7,5 hp inom finansiering och/eller redovisning på kandidatnivå. Juridisk översiktskurs 15 hp.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela