Magisterprogrammet revisor och bank

60 hp

Som ekonom med fördjupade kunskaper inom bland annat redovisning och revision har du goda möjligheter till en framtid inom bank och redovisning. Magisterprogrammet revisor och bank vänder sig till dig som vill arbeta som revisor, som redovisningskonsult, med företagskreditgivning inom banksektorn eller med investeringsbeslut inom riskkapitalbolag.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad har du tillgång till moderna studiemiljöer och en framtidsorienterad utbildning.

Programmet kan genomföras på både helfart och halvfart.

Kurser och kompetenser i fokus

Magisterprogrammet revisor och bank förbereder dig för att arbeta med frågor relaterade till redovisning, revision och finansiering inom mindre företag. Du lär dig också identifiera och lösa juridiska problem i samband med bolagsbildning, finansiering och drift samt problem relaterade till beskattning av såväl bolag som personer.

I den första fördjupningskursen Redovisning, revision och finansiering består undervisningen av föreläsningar, seminarier och studiebesök på revisionsbyrå. I den andra fördjupningskursen Företagsanalys och kreditbedömning består undervisningen av föreläsningar, seminarier och studiebesök på bank.

Programmet inkluderar även kurserna Beskattningsrätt I och Revisorsjuridik, vilka är obligatoriska för revisorsyrket. Dessa kurser är centrala även om du ska arbeta som redovisningskonsult eller inom bank.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en kandidatexamen, varav minst 90 hp i företagsekonomi med självständigt uppsatsarbete om 15 hp. I de 90 hp företagsekonomi ska ingå minst 7,5 hp inom finansiering och/eller redovisning på kandidatnivå. Du ska även ha studerat Juridisk översiktskurs 15 hp.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en magisterexamen i företagsekonomi.

Arbetsliv

Magisterprogram revisor och bank passar särskilt för dig som vill bli revisor eller kredithandläggare inom bankväsendet. Utbildningens profil ger även en bra grund för att arbeta som redovisningskonsult, controller eller inom riskkapitalbolag.

Studera utomlands

Eftersom programmet bara varar ett år läser de allra flesta hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete utomlands, på ett företag eller ett av Högskolans partneruniversitet, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Mer information

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10011

Behörighetskrav:

Kandidatexamen varav minst 90 hp inom företagsekonomi med självständigt uppsatsarbete om 15 hp. I de 90 hp företagsekonomi skall ingå minst 7,5 hp inom finansiering och/eller redovisning på kandidatnivå. Juridisk översiktskurs 15 hp.

Använd standardvärde:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning. Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela