Sök

Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt

120 hp

Som ekonom kan du fördjupa och bredda dina kunskaper om företags strategiska utveckling från idé till etablering och tillväxt. Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt tränar dig på att identifiera, utvärdera och dra nytta av internationella expansionsmöjligheter.

Om utbildningen

Vad läser du inom programmet?

Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt fördjupar och breddar dina kunskaper inom strategi, marknadsföring, entreprenörskap, innovation, internationalisering, tillväxt och hållbar utveckling med mera. Du får också träna upp din förmåga att lösa den typ av problem som kan uppstå under ett företags utveckling.

Under programmets första år läser du antingen inriktningen internationell marknadsföring eller strategisk ledning. Andra året fördjupar du dina kunskaper ytterligare inom strategi och entreprenörskap, två nyckelbegrepp i det moderna företaget. Du kommer att utveckla ditt analytiska och strategiska tänkande genom både teoretisk förståelse och praktisk tillämpning.

Utbildningen genomförs på engelska och du läser tillsammans med internationella studenter.

Specialisera dig med valbar inriktning

På inriktningen internationell marknadsföring tränar du på att analysera möjligheter och begränsningar på den internationella marknaden. Det innebär kunskaper om både kulturella och företagsstrategiska förutsättningar, vilket ökar din kompetens och förmåga att agera professionellt i framtida internationella kontakter.

På inriktningen strategisk ledning tränar du i stället på att förstå och hantera affärsutveckling och förändringsprocesser från ett ledningsperspektiv. Det kan gälla interna förändringar i organisationen i samband med företagets tillväxt såväl som förändringar i företagets omvärld, i takt med branschens utveckling och den ökad ekonomiska globaliseringen. Strategiskt tänkande är av central betydelse för alla företags ledning.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT22. Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

Samtliga kurser ingår i huvudområdet företagsekonomi.

År 1

Inriktning Strategisk ledning:

Inriktning Internationell marknadsföring:

År 2

  • Forskningens frontlinjer i internationellt entreprenörskap, 7,5 hp
  • Industriell marknadsföring, 7,5 hp
  • Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi, 30 hp
  • Klassisker i företagsekonomi, 7,5 hp
  • Avancerade metoder och publicering inom företagsekonomi, 7,5 hp


Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Här har du tillgång till moderna studiemiljöer och en framtidsorienterad utbildning.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en kandidatexamen inom företagsekonomi eller motsvarande,
samt Engelska 6.

 

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en masterexamen i företagsekonomi.

Vad kan du jobba med?

Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt förbereder dig för en framtid som till exempel affärsutvecklare, företagsledare eller liknande.

Studera utomlands

Du kan genomföra en del av utbildningen utomlands, till exempel genom Högskolans utbytesavtal med lärosäten i och utanför Europa. Kontakta gärna programansvarig innan programmet börjar, om du vill studera utomlands.

Grupp människor i gula västar i en industri. Foto.

Samverkan bidrar med nya perspektiv

Världskarta med människor. Illustration.

Samverkan kring internationalisering

Kontakt

Mer information

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2023 (Campus, Halmstad, 100%) - inriktning strategisk ledning
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10004

Behörighetskrav:

Kandidatexamen inom företagsekonomi eller motsvarande samt Engelska 6.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo
HT 2023 (Campus, Halmstad, 100%) - inriktning internationell marknadsföring
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10005

Behörighetskrav:

Kandidatexamen inom företagsekonomi eller motsvarande samt Engelska 6.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela