Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt

120 hp

Som ekonom kan du fördjupa och bredda dina kunskaper om företags strategiska utveckling från idé till etablering och tillväxt. Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt tränar dig på att identifiera, utvärdera och dra nytta av internationella expansionsmöjligheter.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Här har du tillgång till moderna studiemiljöer och en framtidsorienterad utbildning.

Kurser och kompetenser i fokus

Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt fördjupar och breddar dina kunskaper inom strategi, marknadsföring, entreprenörskap, innovation, internationalisering, tillväxt och hållbar utveckling med mera. Du får också träna upp din förmåga att lösa den typ av problem som kan uppstå under ett företags utveckling.

Under programmets första år läser du antingen inriktningen internationell marknadsföring eller strategisk ledning. Andra året fördjupar du dina kunskaper ytterligare inom strategi och entreprenörskap, två nyckelbegrepp i det moderna företaget. Du kommer att utveckla ditt analytiska och strategiska tänkande genom både teoretisk förståelse och praktisk tillämpning.

Utbildningen genomförs på engelska och du läser tillsammans med internationella studenter.

Specialisera dig med valbar inriktning

På inriktningen internationell marknadsföring tränar du på att analysera möjligheter och begränsningar på den internationella marknaden. Det innebär kunskaper om både kulturella och företagsstrategiska förutsättningar, vilket ökar din kompetens och förmåga att agera professionellt i framtida internationella kontakter.

På inriktningen strategisk ledning tränar du i stället på att förstå och hantera affärsutveckling och förändringsprocesser från ett ledningsperspektiv. Det kan gälla interna förändringar i organisationen i samband med företagets tillväxt såväl som förändringar i företagets omvärld, i takt med branschens utveckling och den ökad ekonomiska globaliseringen. Strategiskt tänkande är av central betydelse för alla företags ledning.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en kandidatexamen inom företagsekonomi eller motsvarande,
samt Engelska 6.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en masterexamen i företagsekonomi.

Arbetsliv

Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt förbereder dig för en framtid som till exempel affärsutvecklare, företagsledare eller liknande.

Studera utomlands

Du kan genomföra en del av utbildningen utomlands, till exempel genom Högskolans utbytesavtal med lärosäten i och utanför Europa. Kontakta gärna programansvarig innan programmet börjar, om du vill studera utomlands.

Mer information

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%) - inriktning internationell marknadsföring
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10005

Behörighetskrav:

Kandidatexamen inom företagsekonomi eller motsvarande samt Engelska 6.

Använd standardvärde:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning. Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%) - inriktning strategiskt ledarskap
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10004

Behörighetskrav:

Kandidatexamen inom företagsekonomi eller motsvarande samt Engelska 6.

Använd standardvärde:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning. Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela