Sök

Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa

180 hp

Som medie- och kommunikationsvetare har du en framtid som till exempel kommunikatör eller medieproducent. Det här programmet ger dig breda, teoretiska och praktiska kunskaper för kommunikationsbranschen i kombination med en unik profilering mot hälsa, livsstil och välfärdsfrågor. Du skaffar dig spetskompetens för att arbeta med hälsorelaterad kommunikation.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har tillgång till Högskolans nya tillämpningsmiljö för medier. Det är ett nyligen invigt labb som är utvecklat för att underlätta kreativt och innovativt lärande i attraktiva studiemiljöer, med produktionsverktyg för olika former av medier.

Kurser och kompetenser i fokus

Medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa är en samhällsvetenskaplig utbildning med både bredd och djup, som förbereder dig för framtidens kommunikationsbransch.

Du kombinerar teoretiska ämnen, som medieanalys och strategisk kommunikationsplanering, med praktisk fördjupning i medieproduktion. Du studerar också hälsa, välfärd och livsstil. Den här mixen ger dig en unik specialkompetens i att kommunicera och analysera hälsorelaterade frågor i ett dynamiskt medielandskap.

Samverkan med arbetslivet

Under studietiden får du kontakter med arbetslivet som gynnar din framtida karriär. Under delar av utbildningen genomför du skarpa projekt i nära samverkan med olika aktörer i samhället.

Du kan välja att läsa en påbyggnadstermin (termin sju) som en språngbräda ut mot arbetslivet. I så fall får du en hel termins praktik på en arbetsplats, genom verksamhetsförlagda studier (VFS). Du har stora möjligheter att själv styra valet av praktikplats efter det som just du är intresserad av.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT22. Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

* ingår i huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap 

År 1

Termin 1:

Termin 2:

 • Introduktion till medieproduktion, 7,5 hp
 • Text och bild, 7,5 hp
 • Ljud, 7,5 hp
 • Rörlig bild, 7,5 hp

År 2

Termin 3:

 • Hälsovetenskap för medie- och kommunikationsvetare, 7,5 hp *
 • Forskningsprocessen och kvantitativa metoder, 7,5 hp *
 • Uppsatskurs, 7,5 hp *
 • Organisering och ledarskap, 7,5 hp *

Termin 4:

 • Strategisk kommunikation och opinionsbildning, 7,5 hp *
 • Digital kultur och digital hälsa, 7,5 hp
 • Kropp, klass och konsumtion, 7,5 hp
 • Hälsokommunikation i ett globalt perspektiv, 7,5 hp

År 3

Termin 5:

 • Preproduktion – projektledning och projektekonomi, 7,5 hp
 • Medieproduktion – projekt, 15 hp
 • Postproduktion – publicering, presentation och utvärdering, 7,5 hp

Termin 6:

 • Teoretisk fördjupningskurs, 7,5 hp *
 • Vetenskaplig metod, 7,5 hp
 • Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning hälsa, 15 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp och Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp.

Arbetsliv

Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning hälsa öppnar dörrar till många branscher och samhällssektorer, eftersom hälsa, välfärd och livsstil är områden som växer på arbetsmarknaden. De här sektorerna står inför en stor omvandling med alltmer digitalisering både när det gäller kommunikation och arbetssätt. I den omvandlingen kommer det att behövas personer med kompetens inom digitala medier och kommunikation.

Efter utbildningen kan du arbeta som kommunikatör, medieanalytiker, medieproducent, omvärldsbevakare eller opinionsbildare. Du kan arbeta i offentlig sektor, i nationella eller internationella företag, i humanitära eller idéburna organisationer. Du kan ta uppdrag som handlar om att strategiskt planera och genomföra målgruppsundersökningar och kommunikationsinsatser, och att producera och analysera medieinnehåll, liksom resultat och effekter.

Du har också möjlighet att själv gå vidare och arbeta som forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: *

BII: *

HP: *

SA: 962

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12808

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela