Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa

180 hp

Som medie- och kommunikationsvetare har du en framtid som till exempel kommunikatör eller medie­producent. Det här programmet kombinerar breda, teoretiska och praktiska kunskaper för kommunikations­branschen med en unik profilering mot hälsa, livsstil och välfärdsfrågor. Här skaffar du spetskompetens för att arbeta med hälsorelaterad kommunikation.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har tillgång till Högskolans nya tillämpningsmiljö för medier, som är ett helt nybyggt labb utvecklat för att främja kreativt och innovativt lärande, i attraktiva studiemiljöer och produktionsverktyg för olika former av medier.

Kurser och kompetenser i fokus

Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning hälsa är en samhällsvetenskaplig utbildning med både bredd och djup, som förbereder dig för framtidens kommunikationsbransch.

Du kombinerar teoretiska ämnen, såsom medieanalys och strategisk kommunikationsplanering, med praktisk fördjupning i medieproduktion. Dessutom studerar du hälsa, välfärd och livsstil. Denna mix utrustar dig med en unik specialkompetens i att kommunicera och analysera hälsorelaterade frågor i ett dynamiskt medielandskap.

Samverkan med arbetslivet

Under studietiden får du kontakter med arbetslivet som gynnar din framtida karriär. Delar av utbildningen består av skarpa projekt i nära samverkan med olika aktörer i samhället omkring dig.

Du kan välja att läsa en påbyggnadstermin (termin sju) som en språngbräda ut mot arbetslivet. Det innebär att du får en hel termins praktik på en arbetsplats, genom verksamhetsförlagda studier (VFS) där du har stora möjligheter att själv styra valet av praktikplats efter just dina intressen.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp och Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp.

Arbetsliv

Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning hälsa öppnar dörrar till många branscher och samhällssektorer, då hälsa, välfärd och livsstil är områden som växer på arbetsmarknaden. Dessa sektorer står inför en stor omvandling, med ökad grad av digitalisering både när det gäller kommunikation och arbetssätt. I den omvandlingen kommer det behövas personer med kompetens inom digitala medier och kommunikation.

Efter programmet kan du arbeta som till exempel kommunikatör, medieanalytiker, medieproducent, omvärldsbevakare eller opinionsbildare. Ditt nästa jobb kan finnas i offentlig sektor eller inom såväl nationella som internationella företag och humanitära eller idéburna organisationer. Uppdragen kan till exempel handla om att strategiskt planera och genomföra målgruppsundersökningar och kommunikationsinsatser, producera och analysera medieinnehåll, liksom resultat och effekter.

Du kan även arbeta som forskare (efter vidare studier/forskarexamen) inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Studera utomlands

På Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning hälsa kan du välja att genomföra termin fem utomlands. Under fjärde terminen finns dessutom möjlighet till internationalisering på plats i Halmstad, genom att delar av kursutbudet ges på engelska och där du läser tillsammans med internationella utbytesstudenter.

Högskolan i Halmstad har samarbetspartners och avtal med flera universitet både i och utanför Europa, såsom Storbritannien, Holland, Japan, Sydkorea, Singapore, Thailand, Australien och USA. Att studera utomlands ger värdefulla upplevelser som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12808

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela