Nätverksdesign och datordrift

60 hp

Som IT-tekniker har du en ljus framtid på arbetsmarknaden, eftersom du behärskar både tekniken och den tillhörande administrationen kring ett datornätverk. Nätverksdesign och datordrift är en ettårig, yrkesinriktad och komplett utbildning som förmedlar de kunskaper du behöver i arbetet. Studierna har en stark koppling till industri och yrkesliv.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter, i välutrustade laboratorier med avancerad nätverksutrustning.

Eftersom utbildningen i nätverksdesign och datordrift är yrkesinriktad, ligger fokus på praktisk kunskap. En del av undervisningen består visserligen av föreläsningar, men du arbetar främst i laborationer och projekt. Du har bland annat tillgång till projektrum och en labbmiljö med avancerad utrustning från Cisco och Palo Alto Networks, där studenter kan träffas och arbeta även utanför undervisningstiden.

Undervisningen är delvis på engelska.

Kurser och kompetenser i fokus

Utbildningen Nätverksdesign och datordrift vilar på grundpelarna dator- och nätverksteknik. Datorteknik innehåller delområden som datoruppbyggnad, administration av dator- och operativsystem samt webbservrar. Nätverksteknik inkluderar allt från nätverksutrustning, protokoll och hur dessa sätts ihop till flerlagersswitching, avancerad routing, felsökning samt nätverksprogrammering och automation.

Säkerhet är en mycket viktig aspekt i alla typer av datornätverk. Utbildningen innehåller därför flera moment som lär ut hur man arbetar strukturerat med skydd av datorer och nätverk. Det inkluderar allt från bedömning av hur sårbart datornätverket är till utvärdering av vilka metoder och verktyg som kan användas för att skydda det.

Samverkan med arbetslivet

Programmet Nätverksdesign och datordrift är tätt kopplat till industri och arbetsliv. Utbildningen sker i samarbete med bland andra Cisco Network Academy och Palo Alto Networks Academy.

Efter utbildningen

Examen

Studierna leder fram till ett samlat kursbevis. Utbildningens innehåll motsvarar branschcertifikaten Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP) och CCNA Security. Denna certifiering ingår dock inte i utbildningen.

Arbetsliv

Efter Nätverksdesign och datordrift kan du arbeta med drift av system och nätverk. Du kan också bygga och administrera små och medelstora datornätverk. Tänkbara yrken är till exempel nätverks-, kommunikations- eller datordriftstekniker. Du kan också arbeta som säkerhetsansvarig i ett företag eller en organisation.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13018

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik B (områdesbehörighet 7). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet A7).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela