Organisering och ledning av arbete och välfärd - inriktning arbetsvetenskap

180 hp

Med en utbildning inom ledarskap och organisation kan du arbeta med att planera, organisera och utveckla verksamheter och tjänster. Utbildningen passar dig som vill arbeta med personalfrågor och kompetens- och organisationsutveckling.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har tillgång till Hälsolabbet, ett labb med attraktiva studiemiljöer som underlättar kreativt och innovativt lärande.

Kurser och kompetenser i fokus

Du som läser Organisering och ledning av arbete och välfärd får en bra grund för arbete med att planera, organisera och utveckla verksamheter och tjänster, både inom offentliga, privata och ideella organisationer. Du skaffar dig grundläggande kunskaper om ledarskaps- och organisationsteorier, förändringsarbete och om ekonomi och arbetsrätt.

Du får också insyn i hur arbetsplatser och arbetsliv fungerar och organiseras. Tre viktiga områden på programmet är arbetsorganisation, arbetsmarknad och arbetsmiljö.

Du läser om hur olika arbetsplatser är organiserade, hur arbetsmiljö kan påverka människors hälsa och hur lärande kan stimuleras för att utveckla individer och verksamheter. Du får kunskaper om kvinnors och mäns livsvillkor och ställning på arbetsmarknaden, och vilka krav på förnyelse och utveckling som finns.

Samverkan med arbetslivet

Under hela utbildningen kopplas teori och praktik ihop. Under den femte terminen kan du ge din utbildning en egen profil, genom valbara kurser eller genom verksamhetsförlagda studier (VFS). VFS betyder att du genomför delar av utbildningen inom en privat, offentlig eller ideell organisation och är med i det dagliga arbetet.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet arbetsvetenskap

År 1

År 2

  • Organisation, ledning och personalutveckling II, 30 hp
  • Arbetsvetenskap (31–60), 30 hp *

År 3

  • Verksamhetsförlagda studier alternativt valfri termin, 30 hp
  • Arbetsvetenskap (61–90), 30 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i arbetsvetenskap.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp (undervisning på engelska) och till Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp, som båda ges på Högskolan i Halmstad.

Arbetsliv

Organisering och ledning av arbete och välfärd ger dig en bra grund för att arbeta med ledarskaps- och organisationsfrågor, både inom offentliga, privata och ideella organisationer. Du kan arbeta som anställd, som konsult eller i eget företag med organisationsutveckling eller personal- och kompetensutveckling.

Studera utomlands

På programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd kan du genomföra en del av din utbildning utomlands. Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen, bland annat i Storbritannien och USA. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: 16,77

BII: 17,27

HP: 0,75

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Möt våra studenter

HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12822

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela