Organisering och ledning av arbete och välfärd

180 hp

Med en utbildning inom ledarskap och organisation kan du arbeta med att planera, organisera och utveckla verksamheter och tjänster. Inriktningen socialt arbete förbereder dig för ledande roller inom välfärdssektorn. Om du vill förbereda dig för att arbeta med personalfrågor och kompetens- och organisationsutveckling väljer du inriktningen arbetsvetenskap.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har exempelvis tillgång till Hälsolabbet, ett nybyggt labb med attraktiva studiemiljöer och som främjar kreativt och innovativt lärande.

Kurser och kompetenser i fokus

Organisering och ledning av arbete och välfärd ger dig en bra grund för att planera, organisera och utveckla verksamheter och tjänster, såväl offentliga som privata och ideella. Det innebär att du skaffar dig grundläggande kunskaper om ledarskaps- och organisationsteorier, förändringsarbete samt ekonomi och arbetsrätt.

Specialisera dig med olika inriktningar

När du söker utbildningen väljer du ett av två huvudområden att fokusera på: arbetsvetenskap eller socialt arbete. Under utbildningen kommer du att skriva flera mindre rapporter och ett examensarbete på kandidatnivå inom ditt huvudområde, som ger dig möjlighet att ytterligare specialisera dig.

Inriktning Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap passar dig som är intresserad av hur arbetsplatser och arbetslivet fungerar och organiseras. Tre grunder för området är arbetsorganisation, -marknad och -miljö.

Till dessa områden hör hur olika arbetsplatser är organiserade, hur arbetsmiljön påverkar vår hälsa samt på vilket sätt lärande kan stimuleras för att utveckla individer och verksamheter. Andra viktiga frågor gäller kvinnors och mäns livsvillkor och ställning på arbetsmarknaden samt dess krav på förnyelse och utveckling.

Inriktning Socialt arbete

Socialt arbete riktar sig till dig som vill leda och organisera sociala verksamheter inom välfärdsområdet. Det kan handla om verksamheter riktade till personer i behov av stöd på grund av exempelvis funktionsnedsättning, ålderdom, missbruksproblematik eller annan utsatthet.

Ämnet är mångvetenskapligt. Centrala kunskapsområden är bland andra välfärdssamhällets organisering och utveckling, teorier om mänskliga beteenden, sociala system, maktdimensioner och mänskligt samspel samt teorier och metoder för socialt arbete.

Samverkan med arbetslivet

Under hela utbildningen kopplas teori och praktik ihop. Inom inriktningen Socialt arbete får du träffa brukare och klienter samt ha kontakt med olika verksamheter.

Oavsett huvudämne kan du under termin fem ge din utbildning en egen profil, genom valfria kurser eller verksamhetsförlagda studier (VFS). VFS innebär att du genomför delar av dina studier inom en privat, offentlig, eller ideell organisation, där du får möjlighet att delta i det dagliga arbetet.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i arbetsvetenskap eller socialt arbete.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp (undervisning på engelska) och till Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp, som båda ges på Högskolan i Halmstad.

Arbetsliv

Organisering och ledning av arbete och välfärd förbereder dig för arbetsuppgifter med fokus på ledarskaps- och organisationsfrågor inom offentliga såväl som privata och ideella organisationer. Du kan arbeta som anställd, som konsult eller i eget företag.

Har du specialiserat dig på arbetsvetenskap kan du exempelvis arbeta med organisationsutveckling eller personal- och kompetensutveckling.

Är du inriktad på socialt arbete kan du arbeta med att leda och utveckla verksamheter inom välfärdssektorn, exempelvis inom äldre- eller funktionshinderomsorg, missbruksvård eller andra verksamheter som riktar sig till utsatta grupper.

Studera utomlands

På programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd kan du välja att genomföra en del av din utbildning utomlands. Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt, bland annat i Storbritannien och USA. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra avtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%) - Arbetsvetenskap
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12802

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Halmstad, 100%) - Socialt arbete
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12803

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela