Organisering och ledning av arbete och välfärd

180 hp

Med en utbildning inom ledarskap och organisation kan du arbeta med att planera, organisera och utveckla verksamheter och tjänster. Du som väljer inriktningen socialt arbete förbereder dig för ledande roller inom välfärdssektorn. Du som vill förbereda dig för att arbeta med personalfrågor och kompetens- och organisationsutveckling väljer inriktningen arbetsvetenskap.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har tillgång till Hälsolabbet, ett labb med attraktiva studiemiljöer som underlättar kreativt och innovativt lärande.

Kurser och kompetenser i fokus

Du som läser Organisering och ledning av arbete och välfärd får en bra grund för arbete med att planera, organisera och utveckla verksamheter och tjänster, både inom offentliga, privata och ideella organisationer. Du skaffar dig grundläggande kunskaper om ledarskaps- och organisationsteorier, förändringsarbete och om ekonomi och arbetsrätt.

Specialisera dig med olika inriktningar

När du söker utbildningen väljer du vilket av programmets två huvudområden som du vill fokusera på: arbetsvetenskap eller socialt arbete. Under utbildningen skriver du flera mindre rapporter och ett examensarbete på kandidatnivå inom ditt huvudområde. Det gör att du specialiserar dig ännu lite mer.

Inriktning arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap passar dig som är intresserad av hur arbetsplatser och arbetsliv fungerar och organiseras. Tre viktiga områden är arbetsorganisation, arbetsmarknad och arbetsmiljö.

Du läser om hur olika arbetsplatser är organiserade, hur arbetsmiljö kan påverka människors hälsa och hur lärande kan stimuleras för att utveckla individer och verksamheter. Du får kunskaper om kvinnors och mäns livsvillkor och ställning på arbetsmarknaden, och vilka krav på förnyelse och utveckling som finns.

Inriktning socialt arbete

Socialt arbete riktar sig till dig som vill leda och organisera sociala verksamheter inom välfärdsområdet. Det kan handla om verksamheter för personer som behöver stöd på grund av till exempel funktionsnedsättning, ålder, missbruksproblematik eller annan utsatthet.

Ämnet socialt arbete är mångvetenskapligt. Några av ämnets centrala kunskapsområden är välfärdssamhällets organisering och utveckling, teorier om mänskliga beteenden, sociala system, maktdimensioner och mänskligt samspel samt teorier och metoder för socialt arbete.

Samverkan med arbetslivet

Under hela utbildningen kopplas teori och praktik ihop. Du som väljer inriktningen Socialt arbete träffar brukare och klienter och har kontakt med olika verksamheter.

På båda inriktningarna kan du under den femte terminen ge din utbildning en egen profil, genom valbara kurser eller genom verksamhetsförlagda studier (VFS). VFS betyder att du genomför delar av utbildningen inom en privat, offentlig eller ideell organisation och är med i det dagliga arbetet.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på plustecknet under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

(1) ingår i huvudområdet arbetsvetenskap

(2) ingår i huvudområdet socialt arbete

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

Arbetsvetenskap (1–30) 30 hp (1) alternativt Socialt arbete (1–30) 30 hp (2)

Organisation, ledning och personalutveckling I 30 hp

År 2

Organisation, ledning och personalutveckling II 30 hp

Arbetsvetenskap (31–60) 30 hp (1) alternativt Socialt arbete (31–60) 30 hp (2)

År 3

Verksamhetsförlagda studier alternativt valfri termin 30 hp

Arbetsvetenskap (61–90) 30 hp (1) alternativt Socialt arbete (61–90) 30 hp (2)

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i arbetsvetenskap eller socialt arbete.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp (undervisning på engelska) och till Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp, som båda ges på Högskolan i Halmstad.

Arbetsliv

Organisering och ledning av arbete och välfärd ger dig en bra grund för att arbeta med ledarskaps- och organisationsfrågor, både inom offentliga, privata och ideella organisationer. Du kan arbeta som anställd, som konsult eller i eget företag.

Du som har specialiserat dig på arbetsvetenskap kan till exempel arbeta med organisationsutveckling eller personal- och kompetensutveckling.

Du som är inriktad på socialt arbete får kompetens för att leda och utveckla verksamheter inom välfärdssektorn, till exempel inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg eller missbruksvård.

Studera utomlands

På programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd kan du genomföra en del av din utbildning utomlands. Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen, bland annat i Storbritannien och USA. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2019

Inriktning arbetsvetenskap

BI: 15,70

BII: 16,94

HP: 0,75

SA: -

Inriktning socialt arbete

BI: *

BII: 12,89

HP: *

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%) - Arbetsvetenskap
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12802

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%) - Socialt arbete
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12803

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2020 (Campus, Halmstad, 100%) - Arbetsvetenskap
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12802

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela