Samhällsförändring och social hållbarhet

180 hp

Som sociolog med inriktning social hållbarhet arbetar du med aktuella samhällsfrågor som berör människors livsvillkor, välfärd, jämlikhet, jämställdhet, rättvisa, gemenskap och delaktighet. En rad samhällsutmaningar utmärker vår tid och utbildningen syftar till att studenterna ska utreda och analysera brister i den sociala hållbarheten och kunna skapa och kommunicera åtgärder för att stärka denna i skilda sammanhang.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har exempelvis tillgång till Hälsolabbet, ett nybyggt labb med attraktiva studiemiljöer och beteendevetenskaplig labbverksamhet som främjar kreativt och innovativt lärande.

Kurser och kompetenser i fokus

Sociala hållbarhetsfrågor prioriteras allt mer i dagens samhälle och i företag. Ämnet sociologi ger kritiska och konstruktiva perspektiv på dessa och andra aktuella samhällsutmaningar, såsom globalisering, samhällskonflikter, sociala rörelser, arbetsliv, välfärd, genus och mångfald. Det unika med programmet Samhällsförändring och social hållbarhet är att du studerar dessa ämnen ur ett samhällsperspektiv såväl som ett socialpsykologiskt grupp- och individperspektiv.

På programmets sociologikurser studerar du hur samhällets utveckling och förändringar påverkar olika gruppers villkor, relationer och sätt att leva. Utöver en bred kompetens i sociologi utvecklar du en spetskompetens genom programmets profilkurser i social hållbarhet.

På profilkurserna fördjupar du dina kunskaper och övar på att förstå och analysera samhällsfenomen, förändringsprocesser och sociala relationer. Du får också lära dig hur du kan arbeta aktivt för en socialt hållbar samhällsutveckling. Målet är att du ska kunna starta, leda och utvärdera olika typer av förändrings- och hållbarhetsprojekt.

Under den sista av de tre profilterminerna gör du ett större projektarbete inom samhällsförändring och social hållbarhet. Sociologikurserna avslutas med ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en kandidatuppsats.

Samverkan med arbetslivet

Under utbildningens gång får du prova att använda dina teoretiska kunskaper i samverkan med företag, offentliga organisationer och frivilligorganisationer.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i sociologi.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning har du behörighet att söka Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i Hälsa och livsstil, 120 hp på Högskolan i Halmstad samt masterprogram i sociologi vid andra lärosäten, (där ytterligare behörighetskrav kan förekomma).

Arbetsliv

Sociologer spelar en viktig roll inom en mängd områden som kräver kunskaper om människor och sociala processer. Du kan till exempel arbeta med socialt hållbarhetsarbete, samhällsanalyser, utredningar och jämställdhets- och mångfaldsarbete. Din kärnkompetens efterfrågas på många håll i samhället, inom både privat och offentlig sektor – där myndigheter har i uppdrag av regeringen att arbeta med hållbarhetsfrågor. Möjliga arbetsplatser finns i kommuner och regioner, på undersökningsinstitut, inom kultursektorn eller på personalavdelningar.

Profilämnena samhällsförändring och social hållbarhet ger en spetskompetens som är särskilt eftertraktad i takt med att dessa frågor får allt större utrymme i samhället. Ett alltmer projektorienterat arbetsliv har dessutom stort behov av dina praktiska färdigheter i projektledning samt utrednings- och förändringsarbete.

Studera utomlands

På programmet Samhällsförändring och social hållbarhet kan du välja att genomföra termin fem helt eller delvis utomlands. Detta ordnar du själv i samråd med lärarna.

Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Vi administrerar även MFS-stipendier (Minor Field Studies) för den som vill genomföra en fältstudie i ett utvecklingsland. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra avtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12805

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela