Samhällsförändring och social hållbarhet

180 hp

Som sociolog med inriktning social hållbarhet arbetar du med aktuella samhällsfrågor som berör människors livsvillkor, välfärd, jämlikhet, jämställdhet, rättvisa, gemenskap och delaktighet. En rad samhälls­utmaningar utmärker vår tid och ger dig kompetens att utreda och analysera brister i den sociala hållbarheten. Du får kunskaper för att kunna skapa och kommunicera åtgärder för att stärka social hållbarhet i olika sammanhang.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har tillgång till Hälsolabbet, ett nybyggt labb med beteendevetenskaplig labbverksamhet i attraktiva studiemiljöer som underlättar kreativt och innovativt lärande.

Kurser och kompetenser i fokus

Social hållbarhet blir allt viktigare, både i samhället i stort och i företag. När du studerar sociologi skaffar du dig kritiska och konstruktiva perspektiv på frågor om social hållbarhet och på andra aktuella samhällsutmaningar som globalisering, samhällskonflikter, sociala rörelser, arbetsliv, välfärd, genus och mångfald. Det unika med programmet Samhällsförändring och social hållbarhet är att du studerar de här ämnena både ur ett samhällsperspektiv och ur ett socialpsykologiskt grupp- och individperspektiv.

På programmets sociologikurser får du kunskap om hur samhällets utveckling och förändringar påverkar olika gruppers villkor, relationer och sätt att leva. Du utvecklar en bred kompetens i sociologi och dessutom spetskompetens i social hållbarhet genom programmets profilkurser.

På profilkurserna fördjupar du dina kunskaper och övar på att förstå och analysera samhällsfenomen, förändringsprocesser och sociala relationer. Du lär dig hur du kan arbeta aktivt för en socialt hållbar samhällsutveckling. Målet är att du ska kunna starta, leda och utvärdera olika typer av förändrings- och hållbarhetsprojekt.

Under den sista av de tre profilterminerna gör du ett större projektarbete inom samhällsförändring och social hållbarhet. Kurserna i sociologi avslutas med att du genomför ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en kandidatuppsats.

Samverkan med arbetslivet

Under utbildningen får du möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i praktiken genom att du samverkar med företag, offentliga organisationer och frivilligorganisationer.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på plustecknet under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

* ingår i huvudområdet sociologi

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

Sociologi (1–30) 30 hp *

Social hållbarhet i en föränderlig värld I 30 hp

År 2

Sociologi (31–60) 30 hp *

Social hållbarhet i en föränderlig värld II 30 hp

År 3

Social hållbarhet i en föränderlig värld III 30 hp alternativt utlandsstudier

Sociologiologisk teori och metod 15 hp *

Examensarbete i sociologi 15 hp*

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i sociologi.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i Hälsa och livsstil, 120 hp på Högskolan i Halmstad samt masterprogram i sociologi vid andra lärosäten (där ytterligare behörighetskrav kan förekomma).

Arbetsliv

Sociologer spelar en viktig roll inom många områden där man behöver ha kunskaper om människor och sociala processer. Du kan till exempel arbeta med socialt hållbarhetsarbete, samhällsanalyser, utredningar, jämställdhets- och mångfaldsarbete. Du kommer att ha en kärnkompetens som är efterfrågad både inom privat sektor och inom offentlig sektor, eftersom myndigheter har i uppdrag av regeringen att arbeta med hållbarhetsfrågor. Möjliga arbetsplatser är kommuner och regioner, undersökningsinstitut, personalavdelningar och verksamheter inom kultursektorn.

Profilämnena samhällsförändring och social hållbarhet ger dig en spetskompetens som är särskilt eftertraktad eftersom de här frågorna blir allt viktigare och får allt större utrymme i samhället. I ett arbetsliv som blir alltmer projektorienterat finns det ett stort behov av dina praktiska färdigheter i projektledning, utrednings- och förändringsarbete.

Studera utomlands

På programmet Samhällsförändring och social hållbarhet kan du välja att genomföra termin fem helt eller delvis utomlands. Du ordnar det på egen hand i samråd med lärarna.

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Du som vill genomföra en fältstudie i ett utvecklingsland kan göra det med hjälp av Minor Field Studies-stipendier (MFS). Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2019

BI: *

BII: 11,10

HP: *

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12805

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela