Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk erfarenhet, både i det unika Hälsolabbet och ute i arbetslivet.

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start VT21.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet omvårdnad

År 1 – Människans hälsa och livsvillkor

 • Omvårdnadens grunder: människa, hälsa, samhälle och omvårdnad, 15 hp *
 • Anatomi och fysiologi som stöd för omvårdnad, 15 hp
 • Hälsoprocesser i omvårdnad, 7,5 hp *
 • Omvårdnad och farmakologi inklusive VFU, 15 hp *
 • Omvårdnad – vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp *

År 2 – Människans sårbarhet och hälsa

 • Specifika ohälsotillstånd i ett livscykelperspektiv, 15 hp
 • Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv, 15 hp *
 • Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I, inklusive VFU, 15 hp *
 • Omvårdnad – vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp *

Valbara kurser:

 • Omvårdnad, hälsa och livsstil, 7,5 hp *
 • Omvårdnad inom palliativ vård, 7,5 hp *
 • Omvårdnad utifrån smärtans olika dimensioner, 7,5 hp *
 • Omvårdnad ur ett internationellt perspektiv, 7,5 hp *

År 3 – Människan i en lärande och hälsoinnovativ process

 • Examensarbete i omvårdnad, 15 hp *
 • Förändringsarbete i samverkan med omgivande samhälle, 7,5 hp *
 • Omvårdnad vid komplexa tillstånd, inklusive VFU, 7,5 hp *
 • Hållbart ledarskap och organisation inom omvårdnad, inklusive VFU, 15 hp *
 • Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv II, inklusive VFU, 15 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i omvårdnad och sjuksköterskeexamen. När ditt examensbevis är utfärdat kan du ansöka om sjuksköterskelegitimation som utfärdas av Socialstyrelsen.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat Sjuksköterskeprogrammet är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i Hälsa och livsstil, 120 hp samt till Specialistsjuksköterskeutbildning med någon av följande inriktningar: distriktssköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, psykiatrisk vård och ögonsjukvård – oftalmologisk omvårdnad.

Arbetsliv

Som legitimerad sjuksköterska kan du ha arbetsuppgifter inom många olika verksamheter, både i och utanför Sverige. Inom hälso- och sjukvården leder du som sjuksköterska omvårdnadsarbetet och samarbetar i team med andra yrkespersoner i vården.

Om du väljer att läsa vidare kan du arbeta inom specialistområden. En specialistutbildning ger också stora möjligheter att arbeta med organisationsutveckling och utveckling av omvårdnad som profession.

Studera utomlands

På Sjuksköterskeprogrammet väljer du under fjärde terminen en av fyra valbara kurser. Den kurs som handlar om internationell hälsa är en VFU-kurs som du läser utomlands. Högskolan i Halmstad har samarbetspartner både i och utanför Europa. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2020

Halmstad

BI: 17,61

BII: 17,36

HP: 0,75

SA: -

Varberg

BI: 16,08

BII: 16,32

HP: 0,51

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2020 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12806

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
HT 2020 (Campus, Varberg, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12807

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo
VT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22001

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2021 (Campus, Varberg, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22002

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela