Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation

180 hp

Som statsvetare fördjupar du dig i vår tids politiska utmaningar, såsom exempelvis hot mot demokratin och snabba förändringar i såväl traditionella som digitala medier. Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation ger även en bred teoretisk grund kombinerad med praktiska tillämpningar. Här tillägnar du dig kunskaper och tillämpar metoder för att analysera och kommunicera samhällsfrågor.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core"

”Min dröm är att en dag jobba med internationell politik, att sitta i EU eller i FN och jobba för kvinnors rätt till utbildning och kvinnors rätt i samhället.”

Lovisa Lindqvist, studerar Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation, 180 hp

”I framtiden skulle jag vilja jobba som politisk expert och kommentera val i tv.”

Rebecka Merkel, studerar Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation, 180 hp

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

* ingår i huvudområdet statsvetenskap

År 1

Observera att innehållet för år 1 uppdateras i väntan på en ny utbildningsplan med anledning av förändringar inom Common Core.

(Termin 1)

 • Samhällsanalys och kommunikation 16 hp
 • Vetenskaplig produktion 8 hp
 • Politisk teori 4 hp*
 • Kunskap och verkan hur människan formar världen 2 hp (ingår i Högskolans Common Core-utbud)

(Termin 2)

 • Svensk politik och offentlig förvaltning 13 hp*
 • Jämförande politiska system 6,5 hp*
 • Internationell politik 6,5 hp*
 • Akademisk kommunikation 4 hp (ingår i Högskolans Common Core-utbud)

År 2

(Termin 3)

 • Flernivå- och nätverksstyrning 6 hp
 • Kommunikation inom politik och offentlig förvaltning 12 hp
 • Komparativ politisk analys 4 hp*
 • 2 valbara kurser ur Högskolans Common Core-utbud om 4hp vardera

(Termin 4)

 • Politisk filosofi 7,5 hp*
 • Introduktion i samhällsvetenskaplig metod 11 hp*
 • Självständigt arbete i statsvetenskap 7,5 hp*
 • 1 valbar kurs ur Hˆgskolans Common Core-utbud om 4 hp

År 3

(Termin 5)
Teori och metod 15 hp*
Självständigt arbete i statsvetenskap 15 hp*

(Termin 6)

 • Samhällsanalys och kommunikation 30 hp alternativt utlandsstudier
 • Kommunikation i organisationer 7,5 hp
 • Utredning och utvärdering 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagda studier 15 hp

Gällande utlandsstudier: Studenten har ansvar att i god tid före avresa säkerställa hos ansvarig studierektor att de planerade kurserna uppfyller programmets syfte.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i statsvetenskap.

Arbetsliv

Programmet Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation gör dig till samhällsanalytiker med särskild kompetens inom kommunikation. Den kompetens du har med dig från utbildningen öppnar möjligheter till en framtida karriär inom myndigheter, förvaltningar eller organisationer både nationellt och internationellt. Dina arbetsuppgifter kan till exempel handla om att göra utredningar, samhällsanalyser och beredningar.

Studera utomlands

På Statsvetenskap med inriktning samhällsanalys och kommunikation kan du genomföra hela eller en del av termin sex utomlands. Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt, exempelvis Storbritannien, Holland, Japan, Sydkorea, Singapore, Thailand, Australien och USA. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2020

BI: 14,33

BII: 13,21

HP: 0,25

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11304

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela