Sök

Om undervisningen

När du är student på en högskola förväntas du redan från början ta ett stort eget ansvar för dina studier. Det är ofta mindre schemalagd undervisning än på gymnasiet. Du måste plugga mer självständigt och läsa in kurslitteraturen på egen hand.

Program och fristående kurser

Alla utbildningar på högskolenivå består av kurser. Ett program består av en kombination av kurser som leder till en examen. Programmen är ofta på 180 högskolepoäng, alltså tre års studier, eller längre. Om du väljer att läsa fristående kurser har du möjlighet att styra vilken profil du vill ha på din utbildning, men då måste du själv se till att du samlar rätt antal poäng för att kunna få ut en examen.

Att läsa på distans

Att studera på distans är ett flexibelt sätt att läsa. På en distansutbildning har du den mesta undervisningen via internet. Du är mindre bunden till en viss tid eller plats. En del distanskurser är helt utan fysiska träffar på Högskolan, medan andra har några obligatoriska moment på campus varje termin då du behöver komma hit. Du hittar mer information om vad som gäller vid varje enskilt distansprogram eller distanskurs.

Plugga utomlands

Som student hos oss har du möjlighet att gå en del av din utbildning i ett annat land. Det ger erfarenheter för livet – och ser bra ut i ditt cv när det är dags att söka jobb!

Det finns många möjligheter för dig som vill studera en eller två terminer på ett utländskt lärosäte eller vill göra din praktik utomlands. Högskolan i Halmstad har utbytesavtal och samarbeten med ett 50-tal universitet runt om i världen.

Heltids- och deltidsstudier

Du som studerar på heltid bör räkna med att lägga ned 40 timmar i veckan (i genomsnitt) på dina studier. Du har ofta en blandning av

  • schemalagd undervisning
  • grupparbeten
  • tid som du behöver avsätta för egna studier

Hur mycket tid som du behöver lägga ned kan variera mellan olika perioder under terminen. Det kan också bero lite på vilken utbildning du läser. Heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng per termin.

Om du vill läsa på deltid kan du söka en kurs som går på halvfart eller kvartsfart. De kurserna motsvarar 15 hp respektive 7,5 hp per termin. Undervisning på deltid är ofta förlagd till sen eftermiddag eller kväll.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt