Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-04-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

När du kommer hem

Ansök om tillgodoräknande

Vid hemkomsten efter dina utlandsstudier skall du fylla i en ansökan om tillgodoräknande. På blanketten fyller du i de kurser du tagit, vilken termin det gäller, antal utländska poäng och antal högskolepoäng. Skriv på, bifoga betyget från det utländska universitetet och lämna allt till Servicecenter.

Vi rekommenderar att du skickar in ansökan så snart som möjligt, eftersom arbetsbelastningen på Utbildningsstöd är stor vid terminslut och beslutet skall godkännas av flera olika instanser innan det blir inlagt. Vi rekommenderar även att du håller kontakt med det utländska universitetet och ser till att du får dina betyg så snabbt som möjligt.

Till CSN kan du ksicka en kopia på ditt betyg så att de ser att du har klarat dina kurser utomlnads i väntan på att poängen blir synliga i Ladok.

Blankett hittar duPDF (pdf, 110.2 kB) här.PDF (pdf, 110.2 kB)

Tillgodoräknandeordningen hittar du här.

Spara dina utländska betyg

Efter genomgång av ansökan av studierektor och beslut av akademichef läggs beslutet in i Ladok. Därefter skickas en kopia av beslutet hem till dig. Spara alltid det utländska betyget, eftersom det är ett bra komplement till det svenska betyget. I Ladok syns enbart antalet poäng per kurs utomlands, inte betygsgraden.

Sidan uppdaterad 2017-04-28