Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Välkommen till studie- och karriärvägledningen

Vi hjälper dig att hitta din utbildning och bygga din karriär

Vi hjälper dig hitta din utbildning och bygga din karriär

Studie- och karriärvägledningen finns till både för dig som redan studerar vid Högskolan i Halmstad och för dig som funderar på att börja studera. Du kan alltid vända dig till oss när du har frågor och funderingar kring utbildning och vägledning.

Boka vägledningssamtal

Om du vill träffa en studie- och karriärvägledare för ett enskilt samtal bokar du lättast tid via e-post eller i Servicecenter vid Högskolans huvudentré.

Du som redan är student eller har specifika frågor kring viss utbildning kan vända dig direkt till respektive studie- och karriärvägledare.

Under ett vägledningssamtal möter du en utomstående och neutral person som ställer frågor till dig och får dig att reflektera. Vi vill medverka till att du får en större insikt om vilken kompetens, intressen, och drivkrafter du har i förhållande till val av studier, yrke och karriär. Allt för att du ska kunna skaffa dig ett bra beslutsunderlag.

Karriäraktiviteter under studietiden

Som student är du välkommen till våra karriäraktivieteter och inspirationsträffar. Passa på att få lite extra input under utbildningen och inför steget ut i arbetslivet. Se aktuella evenemang i vår studentkalender.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2016-04-13