Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vård

Att arbeta med omvårdnad handlar om att göra det möjligt för alla att leva ett så friskt och aktivt liv som möjligt – med fokus på hela människan. Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar: antalet äldre människor ökar, fler barn föds och vi lever längre i takt med att sjukvården klarar alltmer. Du som väljer att studera omvårdnad får viktig kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

På Högskolan i Halmstad kan du utbilda dig till sjuksköterska. Du har då ett brett arbetsfält och kan arbeta inom till exempel sjukhus, inom primärvård, företagshälsovård eller skolor.

Med sjuksköterskeexamen som bas kan du vidareutbilda dig. Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa till specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, distrikt, psykiatri eller ögon.

Ny ansökningsperiod för specialistsjuksköterskor

Inför hösten 2018 har ansökningsperioden för specialistsjuksköterskeutbildningarna tidigarelagts en månad. Anmälan till dessa utbildningar är öppen den 15 februari–15 mars. Antagningsbeskeden skickas ut den 26 april.

Anledningen är att utbildningen har många yrkesverksamma sökande, som har behov av att få tidigare antagningsbesked.


Sidan uppdaterad 2018-03-23