Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vård

Att arbeta med omvårdnad handlar om att göra det möjligt för alla att leva ett så friskt och aktivt liv som möjligt – med fokus på hela människan. Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar: antalet äldre människor ökar, fler barn föds och vi lever längre i takt med att sjukvården klarar alltmer. Du som väljer att studera omvårdnad får viktig kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

På Högskolan i Halmstad kan du utbilda dig till sjuksköterska. Som sjuksköterska har du ett brett arbetsfält och kan arbeta inom många verksamheter, till exempel på sjukhus, inom primärvård, företagshälsvård eller skolor.

Med sjuksköterskeexamen som bas kan du sedan vidareutbilda dig. Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa till specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, distrikt, psykiatri eller ögon.


Sidan uppdaterad 2017-09-08