Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Från jordbrukare till entreprenör

Projektets övergripande mål är att främja jordbrukarnas entreprenörskompetenser och landsbygdsinnovationer genom ett nytt nätverk för undervisning och forskningssamarbete mellan Högskolan i Halmstad i Sverige, Estlands University of Life-Sciences, Lettlands University of Agriculture och Aleksandras Stulginskis University i Litauen.

Jordbrukare i Östersjöregionen har blivit utsatta för gemensamma utmaningar som jordbruksbegränsningar, ryskt förbud mot jordbruksimport, generell långsam ekonomisk tillväxt, politisk turbulens, försämrade landsbygdsinkomster och miljöpåverkan. Entreprenörskapacitet och förmåga att innovera är viktiga faktorer som inte bara hjälper bönderna och landsbygdsområdena anpassar sig, men också för att lyckas med att förändra miljön.

Högskolan i Halmstad är ett internationellt känt undervisnings- och forskningscenter, som nu startar ett masterprogram inom grön lantbruksinnovation (GAIN). De tre baltiska universiteten, som också håller på att utveckla ett gemensamt masterprogram inom agri-mat Business Management, söker samarbete för att utbyta entreprenörskaps- och innovationsundervisning som skulle hjälpa dem att förbättra sina pedagogiska metoder och material. och att skapa en gemensam grund och intressen för forskning om jordbruksföretagande och landsbygdsinnovationer för att kunna fortsätta med gemensamma forskningsprojekt i framtiden.

Projektets tre mål: för det första att skapa ett nytt nätverk mellan den svenska högskolan och de tre baltiska universiteten; för det andra att utbyta erfarenheter från lärare och utveckla samarbete på masternivån inom agri-verksamheten, för det tredje att börja utveckla en projektansökan för Horizon 2020.

Sidan uppdaterad 2017-12-07