Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Integrerade skyddszoner

Integrerade skyddszoner är en multifunktionell åtgärd för att skydda våra vatten och för att öka landskapets biodiversitet.

Rening av dräneringsvatten

  • Kvävereduktion genom denitrifikation.
  • Uppsamling av fosfor och kväve på dikesbottnen
  • Rening av växtskyddsmedel i den aktiva infiltrationsbanken

Recirkulation av näringsämnen

  • Återföring av åkerjord vid dikesrensning.
  • Produktion och borttagning av ved eller energigräs.

Öka landskapets biologiska funktioner

  • Skapa värdefulla habitat och långa spridningskorridorer för land- och vattenbaserade arter.


Projektet genomförs av:

Högskolan i Halmstad
Stefan Weisner
(stefan. weisner@hh.se)

Hushållningssällskapet Halland
Peter Feuerbach, 0708 438206
John Strand, 0708 438218

Sidan uppdaterad 2018-02-22