Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

AMPI² – Advanced Management Program in Industrial Innovation 

Med MBA utbildningen AMPI² är syftet att skapa en plattform för att utveckla näringslivets innovationsförmåga och bidra till innovationer, affärskapande och tillväxt genom skarpa innovationsprojekt i samproduktion mellan Högskolan i Halmstad och näringslivet.

Genom samarbete med Högskolan ges företagen möjlighet att driva ett för företaget strategiskt innovationsprojekt samtidigt som utvalda nyckelpersoner får en strategisk och långsiktig kompetenshöjning som är relevant för företaget.

Deltagare och forskare från Högskolan i diskussioner. Foto: Joakim Tell

AMPI² MBA utbildning har delfinansierats av KK-stiftelsen, på deras hemsida kan man läsa KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan, för att stärka Sveriges konkurrenskraft. vilket passar väl in på AMPI².

Uppfin­ningar i all ära, men det är först när dessa på ett framgångsrikt sätt skapar konkurrens­fördelar som de leder till ökad lönsamhet för företaget.

Joakim Tell, programansvarig för AMPI². Foto: ANDERS ANDERSSON

Sidan uppdaterad 2018-01-22