Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Programinformation om AMPI²

Utgångspunkt för AMPI² är att företags innovationsförmåga är beroende av två samspelande byggstenar; ingenjörskompetens och affärskompetens. Svensk industri är därför i stort behov av ingenjörer med bred kompetens där djupt tekniskt kunnande kombineras med en förståelse för hur affärer utvecklas och hur bestående lönsamhet grundläggs i företag.

Programmet har utformats för att ge deltagarna en bred förståelse för frågor som rör hur företag konkurrerar med innovationer, organiserar för innovationer, samt utföra för innovationer, genom vilket djupare kunskap om samspelet mellan teknik- och affärsutveckling fås, från både ett utifrån- och ett inifrånperspektiv.

Utvecklingen av programmet leds av Avdelningen för innovation managment vid Högskolan i Halmstad, där verksamheten präglas av ett handlingsorienterat arbetssätt där både utbildning och forskning sker i nära samverkan med svensk industri. Utgångspunkten är att kvaliteten på forskning och undervisning som bedrivs, tydligt beror på hur väl samverkan med det omgivande samhället och hur väl dessa två aktiviteter integreras i varandra. AMPI² bidrar i detta sammanhang med flera värden: det skapar förutsättningar för (1) att utveckla strategiska partnerskap med deltagande företag, (2) att säkerställa relevansen på utbildningarna, (3) praktisk relevans i den forskning som bedrivs, och slutligen (4) att bidra till utvecklingen av nya strategiska verktyg för industrin.

Programstruktur

Efter avklarade kurser inom utbildningen ges högskolepoäng, och vid 60 högskolepoäng ansöker studenten om en magisterexamen inom huvudområdet industriell organisation (ett antagningskrav är att deltagarna har en kandidatexamen eller motsvarande för att antas till utbildning på avancerad nivå).

I AMPI² programmets finns ett kursutbud om fem kurser på sammantaget 60 hp på avancerad nivå. Fyra kurser är på 7,5 hp, dessutom ingår ett kombinerat examensarbete och innovationsprojekt på 30 hp.

Det tvååriga magisterprogrammet läses på halvtid.

Undervisning

Undervisningsspråk är i huvudsak svenska, men en stor del av kurslitteraturen och vissa kurser är på engelska. Programmets innehåll och delar av kurserna är upplagda på lärplattformen Blackboard, och kan läsas på distans.

2-3 dagar i månaden (med undantag för sommaren och jul/nyår) träffas vi på plats på Högskolan i Halmstad.

Antagningskrav

För att bli antagen krävs en examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. För anmälan skicka in följande uppgifter till antagningen Högskolan i Halmstad så kontaktar vi er:

  • Namn
  • Personnummer
  • Fullständig adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Företag du jobbar för
  • Position vid företaget

Innovationer handlar inte alltid om att ta fram nya produkter eller tjänster, utan i lika hög grad nya affärsmodeller.

Sidan uppdaterad 2017-12-18