Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-09-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tidigare forskning inom AFA

  • Forskningssamarbete om kamratstöd i skolan – Forskningsprojektet undersökte hur skolan kan använda kamratstöd så att barn och ungdomar med funktionsnedsättning bättre kan delta i idrottslektionerna. Samarbetet skedde mellan lärosätena i Halmstad, Gävle, Örebro och Riga. Kamratstöd under idrottslektionerna har tidigare studerats i USA.

  • Seminarium: Hur främjas en tillgänglig lärmiljö i Idrott och hälsa?
    Temat för seminarierna fokuserade på hur undervisningen i Idrott och hälsa kan göras mer tillgänglig för barn i behov av särskilt stöd och barn med funktionsnedsättningar. Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) medverkade i seminarierna. Platserna vi gjorde seminarierna på var Högskolan i Halmstad, Malmö högskola och Umeå universitet. Seminarierna genomfördes under hösten 2015 och våren 2016.
    Se exempel på program.PDF (pdf, 81.8 kB)
Sidan uppdaterad 2016-09-02