Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Skyddstoppen

Skyddstoppen är en topp för alla oavsett könsidentitet. Den skyddar och ger stöd för brösten, skapar en genom uniformen mer homogen grupp och kan arbeta sjukdomsförebyggande.

Skyddstoppen

Skyddstoppen är en topp, för alla oavsett könsidentitet. Brandförsvarets uniform har traditionellt utformats utifrån en manlig norm. I dag finns vissa variationer i uniformen för att anpassas till de kvinnor som ingår i brandförsvarets organisation. Trots detta uttrycker många kvinnor att uniformen inte passar dem eller att uniformsdelar som exempel sport-bh, som av många anses nödvändigt för att kunna utföra arbetet utan skador, inte ses som en självklar del av uniformen/skyddsutrustningen utan detta är upp till lokala chefer att besluta om arbetsgivaren ska stå för kostnaden för ett sådant plagg. Då brandmän efter ett släckningsarbete byter om utanför bilen blir skyddstoppen också ett sätt att vara uniformerad och homogent klädd i samtliga offentliga situationer.

Skyddstoppen hade initialt, utöver funktionen av att ge stöd för bysten, också funktioner av att kunna mäta puls och kroppstemperatur samt hade en inbyggd gps. Den kunde användas både för ökad hälsokontroll (brandmannayrket är både fysiskt krävande och kopplat till många hälsorisker), och möjlighet att användas vid larm samt möjliggjorde för att skapa en mer jämlik uniform.

Ger en ökad förståelse och en jämställd arbetsplats

Skyddstoppen har olika funktioner och relaterar till genus på flera sätt. Det performativa – att ikläda sig det som ofta är förknippat med det motsatta könet – kan möjliggöra för en utökad förståelse för olika kroppars behov och utseende. Genom den här transformationen, blir skyddstoppen både en viktig milstolpe i utvecklandet av jämställdhet inom brandförsvaret och en potentiell livräddande utrustning för dagens brandmän.

Utvärderingar av skyddstoppen visade att kvinnor inom räddningstjänsten såg skyddstoppen som en viktig del i att skapa en mer jämställd uniform och med det en mer jämställd arbetsplats. Ett delresultat som vi nått i projektet är att Södertörns Brandförsvarsförbund har fattat beslut om att sport-bh ska klassas som skyddsutrustning och finnas tillgänglig som uniformsdel för samtliga personal om så önskas. Tillsammans med brandförsvarets personal och leverantörer av brandförsvarsuniformer kommer en skyddstopp tas fram.

 

Sidan uppdaterad 2018-03-01