Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Helpdesk

Helpdesk är en tjänst som riktar sig till studenter och personal vid Högskolan i Halmstad. Där kan du få hjälp med viss teknisk support och frågor som rör administrationen av dina studier.

Självbetjänande helpdesk

Via Högskolans självbetjänande helpdesk kan du t.ex. anmäla ärenden till Campusservice, Utbildningsstöd eller Kommunikation och byta dina lösenord.

Är du anställd kan du också t.ex. skriva ut klasslistor och uppdatera dina uppgifter i personaldatabasen.

Bemannad helpdesk

Studenter kan utnyttja Servicecenter som finns vid Högskolans huvudentré vid Trade Center för att få personlig hjälp. Vid frågor om särskilda program som används i undervisningen, kontakta din lärare.

Självbetjäning
Aktuellt
2017-11-30 01:00
LADOK, studentportal, personligt schema mm ur drift 30/11 - 10/12
LADOK uppdateras under perioden 30/11 till och med 10/12 Detta berör studentportalen, personligt schema och mycket annat Blackboard: Inga nya kursplatser. Inga nya lärare/studenter Vidare information: http://www.hh.se/studentladok

Stäng
2017-11-09 19:00
Epost för personal stängd (Zimbra)
Epost för personal stängd pga underhåll/uppgradering.

Stäng
2017-11-08 19:00
Epost för personal stängd (Zimbra)
Epost för personal stängd pga underhåll/uppgradering.

Stäng
2017-11-08 08:00
Studentportal och LADOK ej tillgängliga
P g a planerad service

Stäng
2017-09-15 09:00
Prestandaproblem med Box.com
Tjänsten fungerar nu som vanligt igen. Stora prestandaproblem med Box-tjänsten just nu. Felanmält till leverantören av tjänsten.

Stäng
Sidan uppdaterad 2017-12-06