Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-07-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Helpdesk

Helpdesk är en tjänst som riktar sig till studenter och personal vid Högskolan i Halmstad. Där kan du få hjälp med viss teknisk support och frågor som rör administrationen av dina studier.

Självbetjänande helpdesk

Via Högskolans självbetjänande helpdesk kan du anmäla ärenden till bl.a. Utbildningsstöd, Campusservice, IT-avdelningen och Biblioteket eller byta dina lösenord.

Är du anställd kan du också t.ex. skriva ut klasslistor och uppdatera vissa av dina uppgifter i personaldatabasen.

Bemannad helpdesk

Studenter kan utnyttja Servicecenter som finns vid Högskolans huvudentré vid Trade Center för att få personlig hjälp. Vid frågor om särskilda program som används i undervisningen, kontakta din lärare.

Självbetjäning
Aktuellt
2019-01-10 09:26
KLART - Underhållsarbete på studentmail 10/1
Underhållsarbete utförs på studenters e-post under dagen. Det kan tidvis vara problem att nå tjänsten.

Stäng
2018-11-21 20:41
Driftavbrott på epost tjänst, mail.hh.se (Zimbra)
Det planerade stoppet drar tyvärr ut på tiden.

Stäng
2018-10-05
KLART - Blackboard - nya registreringar förs inte över
Det är problem med överföringen från LADOK till Blackboard. Det gör att nya registreringar inte syns i Blackboard. Arbete pågår för att korrigera felet. Skapande av konto för sent antagna påverkas också. Fixat: 2018-10-10 14:25

Stäng
2018-08-28 08:58
Primula Web ur funktion - Lagat
Efter uppgradering fungerar Primula Web inte. Felanmält till leverantör och felsökning pågår.

Stäng
2018-06-28 12:41
Inspelning i Adobe Connect inaktiveras
Funktionen för inspelning i Adobe Connect inaktiveras 30 juni 2018. Det innebär att inspelningsfunktionen inte längre finns tillgänglig men att du fortfarande kan använda Adobe Connect till möten året ut med support från IT. Vi rekommenderar dock att du börjar bekanta dig med den ersättande tjänsten Zoom. Läs mer här: https://insidan.hh.se/undervisa--forska/pedagogiskt-stod-till-larare---hpc/ikt-i-undervisningen/e-moten-zoom.html

Stäng
Sidan uppdaterad 2018-07-19